Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“göğsü kınalı serçe kuşu” masalının çözümleme denemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 1
Görüntülenme :
1013
DOI :
Özet Türkçe :

Bir milletin yaşam felsefesi, üretilen edebi metinlerin sembolik dilinde gizlidir. Bu sembolik dilin çözümlenmesiyle geçmişe ait çeşitli kültür değerler ortaya çıkar. Anlatmaya dayalı bir tür olan masallar, milletler kültüründe büyük bir yere sahiptir. Nesilden nesile aktarılan bir tür olmaları sebebiyle milletin geçmişine ait birçok birikimi, tecrübeyi beraberinde getirirler. Bu birikimleri, yeni nesillere öğretmeliyiz. Bu edebî tür sayesinde genç kuşaklar düşünmeyi, hayal kurmayı, iyi ve doğru olanı daha iyi kavrarlar. Bu amaçla bir masalın inanç, kültür, yaratılış, gelenek ve yaşama dair neler içerdiğini ve bir masalın bize hangi mesajları verdiğini ortaya çıkarmaya çalıştık. "Göğsü Kınalı Serçe Kuşu" güzel masallarımızdan sadece biridir. Yeni nesiller geleceklerini plânlarken, yönlerini bulmada masalların büyülü dünyalarından yaralanmaları gerekir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

A nation's philosophy of life lies in the symbolic language of literary texts. With the analysis of this symbolic language, many cultural assets come to the fare. Tales, based on narration, have an important place in nation's culture. Because they are a kind cited from generation to generation, they bring a lot of experiences, accumulations belonging to the nation together with them. İt is necessary to transfer these experiences and accumulations to the new generations. Thanks to this literary genre young generations comprehend imagining, thinking, what is good and right better. İn this stuy, we tried to reveal what a tale includes as regards belief, culture, creation, tradition and life, and what messages the tales convey us. "Göğsü Kınalı Seçe Kuşu" is only one of our good tales. While the new generations are planning future, they should make use of the magical worlds of the tales.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :