Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

From narrative tradition to postmodern literature

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
799
DOI :
Özet Türkçe :

Products that belong to narrative tradition present in cultural structures of socities are the most important elements of social life. These elements both keep the cultural structure together and are narrative types addressing emotional sides of people. Undertaking this mission in today’s modern society, novel is a continuation of this narrative tradition. Turkish society intensively used myth, tale, folktale and epic in pre-novel times and with the works produced in these types it gained an important place in world literature. In this work, we try to clarify development from narrative tradition to novel, with reference to novel to postmodern literature and the formation process of postmodern literature.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Toplumların kültürel yapısında yer alan anlatı geleneğine ait ürünler sosyal yaşamın enönemli unsurlarıdır. Bu unsurlar kültürel yapıyı bir arada tutmakla birlikte, insanların duygusal yönüne hitap eden anlatı türleridir. Günümüz modern toplumunda bu misyonu yüklenmiş olan roman türü bu anlatı geleneğinin devamı niteliğindedir. Türk toplumu roman öncesi efsane, masal, halk hikâyesi ve destan türlerini yoğun olarak kullanmış ve bu türlerde verdiği örneklerle dünya edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada anlatı geleneğinden romana, romandan hareketle postmodern edebiyata uzanan gelişimi ve postmodern edebiyatın oluşum sürecini belirginleştirmeye çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :