Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomideki değişen devlet anlayişi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2, Marmara Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü3
Görüntülenme :
1014
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreciyle beraber artan uluslararası rekabet ve yaşanan siyasal gelişmeler devletin rolünün yeniden düşünülmesine neden olmuştur. Küreselleşme, etkileşim sürecine giren her ülkede devletin yeniden yapılandırılıp, uluslararası alanda diğer ülkelerle rekabet edebilir seviyeye gelmesi konusunda ülkeleri yönetim reformu yapmaya zorlamaktadır. Bu noktada küreselleşme, uluslar arası üretim ve hizmet ağlarının ulus-ötesi sermaye ve yatırım akımları yoluyla gittikçe genişlediği bir süreçtir. Bu süreçte devlet kendisini yeniden tanımlayarak, ekonomik müdahalelerinin sınırını ve etkinliğini yeniden gözden geçirmek zorundadır. Çalışmamız günümüz değişen ekonomik yapısında devletin yeniden yapılandırılması tartışmalarına yönelik literatüre yeni bir esin kaynağı olmak amacını taşımaktadır.

Özet İngilizce :

The international competition has been faced and the political developments have been developed during the globalization process has been led to rethinking the role of the state. The globalization has reinforced the state to be reformed and reconstructed in order to make the state competitive in the international arena in economic respect and scope. In this standpoint, the globalization is a process, which made the international production and service networks broader through the trans-national capital and investment movements. For this reason, the state has bound to rethink and redesign its own structure by reviewing the limits and constraints of the economic intervention. In this context, our study has been focused on being inspiring for the literature towards the discussion and debates concerning with the restructuring of the state in convenient with the changing aspect of the global economic parameters.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :