Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Döviz kuru rejimi– ticarî rekabet gücü ilişkisi: türkiye için ampirik bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi – İİBF, Ekonometri Bölümü1, İnönü Üniversitesi – İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
827
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası ticaret teorisinde ülkelerin ticarî rekabet gücü üzerinde etkili olan nicel ve nitel birçok faktörden bahsedilmektedir. Türkiye'de, döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişki üzerine birçok çalışma yürütülmüşse de, benimsenen döviz kuru politikasının ülkenin rekabet gücü üzerindeki etkisi pek araştırılmamıştır. Bu çalışmada, farklı rekabet gücü endeksleri hesaplanmakta ve bunlar aracılığıyla döviz kurunun rekabet gücü ile ilişkisi araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünün 2000'li yıllarla birlikte genel olarak iyileştiği, bazı rekabet ölçütleri bağlamında döviz kurunun etkili bir faktör olarak ortaya çıktığı yönündedir.

Özet İngilizce :

In the international trade theory, several quantitative and qualitative factors are counted in affecting countries' trade competitiveness. Although ample of researches have been conducted on the relationship between exchange rate and foreign trade in Turkey, the impact of adopted exchange policy on trade competitiveness has not been well examined. In this paper, various competitiveness indices are computed and the nexus between exchange rate and competitiveness is investigated. Empirical findings show that competitiveness of Turkey in international trade has got better in 2000s and exchange rate appeared as an effective factor in terms of some competitiveness measures.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :