Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demografik değişkenlere göre dini tutum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü1
Görüntülenme :
1055
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, dinî tutumların bazı demografik özelliklere göre incelenmesine yönelik tarama deseninde betimsel bir çalışmadır. Bu nedenle araştırmanın teorik bölümünün modeli dokümantasyon yöntem ve teknikleriyle uygulamalı araştırmanın modeli ise, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama (survey) modeli ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2011 yılı Denizli il merkezinde yaşayan 15 yaş ve üstü 869 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, ‘Dinî Tutum Ölçeği’ deneklere ait kişisel bilgiler için ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Veriler ‘SPSS 17.0 for Windows’ kullanılarak analiz edilmiştir. Deneklerin dinî tutumlarının cinsiyet, gelir, din eğitimi alma, aileden ve diğer kaynaklardan din eğitimi alma durumlarına göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim, dinî bilgi düzeyi, algılanan dindarlık düzeyi, Kur’an kursu, cami hocası, DKABD, dinî kitaplar ve İHL’den din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research is a descriptive study of religious attitudes towards some of the scan pattern based on demographic characteristics. Therefore, the theoretical part of the model was realized with the methods and techniques of documentation, for the practical research model survey and questionnaire techniques which describe the existing or past situation was used. The sampling of this research includes 869 people, whom age is between 15-above in Denizli. Religious Attitude Scale and had been used in this study. Personal Information Form was also distributed to people, who participated to this research. Data had been analyzed by SPSS 17.00 for Windows. We find that people’s religious attitude do not change in respect of their gender, income and religious education. On the other hand we explore that the religious attitudes of people show changes according to people’s age, education, the level of religious knowledge, the level of religiosity, receiving education from Quranic training courses, imams, religious textbooks and religious schools.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :