Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değerlerin sosyolojik öğretimi: ortaöğretim sosyoloji dersi öğretim programinda yer alan değerlerin analizi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
1327
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 2010 yılında yürürlüğe giren yeni ortaöğretim sosyoloji dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin konu, konu alt başlıkları, kavramlar ve problemler salt değer oluşları açısından sosyolojik ve eğitim bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Ayrıca değerler alanının sosyolojik bir yaklaşımla nasıl ele alındığı ve bu doğrultuda nasıl öğretilmesi gerektiği incelenmiştir. Değerler, bir ana ünite başlığı olarak programda yer almamakla birlikte Toplumsal Kontrol konusunda Toplumsal Değerler müstakil bir konu alt başlığı olarak ele alınmıştır ve bu çerçevede toplumsal kontrolün araçları olan ahlak, din, gelenek, görenek, örf, adet vb. kavramlar detaylı olarak işlenmiştir. Bu araçlardan temel toplumsal kontrol kurumu olarak din bağımsız bir başlık olarak Kurumlar Sosyolojisi ünitesinde detaylı olarak işlenmiştir. Programda değerler alanına sosyolojik bir yaklaşım ortaya konurken programın genel ve özel amaçları bağlamında duyuşsal amaçları çerçevesinde her toplumsal olgu, kurum ve soruna değer eksenli bir yaklaşım da ortaya konmuştur. Örneğin Aile Kurumu sosyolojik olarak ortaya konurken aileye atfedilen değer duyuşsal amaçlar kapsamında somut olarak ortaya konmaktadır. Başka bir örnek olarak, sosyolojik bir sorun olan Toplumsal Bütünleşme sosyolojik unsurları, alt yapısı ile ele alınırken aynı zamanda ve daha belirgin bir vurgu ile değerlere dayalı bir yaklaşımla işlenmektedir. Programının genelinde, ele alınan konunun özelliğine de bağlı olarak geleneksel, Türk toplumunun milli, manevi değerlerinin yanı sıra tarihsel, toplumsal değişim şartlarına paralel küresel, evrensel değerlere ve bunlar üzerindeki tartışmalara da yer verilmiştir. Sonuç olarak programın geneline hâkim olan bir yaklaşımla, programda yer alan müstakil bir başlık olan Toplumsal Değerler konusunun yanı sıra her konuya ilişkin Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve sosyoloji dersinin genel ve özel amaçlarına paralel ulaşılmak istenen duyuşsal hedeflere yönelik değer içerikleri her ünite, konu, kavram ve sorunda somut olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özet İngilizce :

In the current study, the issues, subheadings, concepts and problems regarding the values that were given in the new curriculum of secondary education sociology course teaching adopted in 2010 were investigated in terms of being absolute values from the perspective of sociology and science of education. In addition, how the field of values was taken with a sociological approach and how it should be taught in this line was examined. Even though values were not given in the program under a heading, they were taught in an independent heading of Social Values in the unit of Social Control and such concepts as morality, religious, customs and traditions etc. that are the tools of social control were given in detail. Being the basic social control institution in these tools, religion was taught in detail in a separate heading in the unit of Institutional Sociology. While a sociological approach was given in the program in terms of values, each sociological phenomenon was given in an approach in value terms depending on affective objectives in the general and special sense of the content of the program. As an example, the institution of family was given sociologically, the value attributed to family were given in a concrete way within the content of affective objectives. In another example, while Social Integrity that is considered to be a sociological problem was given in its sociological factors and infrastructure, it was also taught in an approach depending values with strong emphasis. Depending on the feature of the topic studied in the program in general sense, the global and universal values in parallel with historical and social changing conditions and discussions over them were given, as well as the traditions and national and spiritual values of Turkish society. As a conclusion, with a general approach, the value contents over the affective objectives that were aimed to reach in line with general objectives of Turkish National Education and general and special objectives of the course of sociology, as well as the issue of Social Values taken under an independent heading were given in the program in each unit, each issue, concept and problem in a concrete way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :