Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımına (1927) göre muş ilinin nüfus özelikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi1
Görüntülenme :
961
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Osmanlı bakiyesi üzerine kurulan yeni Türkiye'nin gerçekleştirdiği yeni rejim ve inkılâplar süreci sonucunda kaynakların bölgesel bazda daha rasyonel ve verimli kullanımı için batılı teknikler ölçütünde yapılan 1927 ilk genel nüfus sayımı gerek ülkenin bütününü gerekse mikro düzeydeki yerleşim birimleri hakkında önemli tarihsel veriler sağlamaktadır. Mikro düzeyde Muş ve çevresinin nüfus özelliklerini yerleşim birimlerine bağlı olarak nüfusun dağılımı ve yoğunluğu, genel dil, din/mezhep, okur/yazarlık, cinsiyet/yaş ve iktisadi uğraş veya mesleki özellikler ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Milli Mücadeleyle kurulan yeni Cumhuriyet rejimi döneminde Muş ve çevresinin genel siyasi durumu hakkında kısa tarihi bilgi verilmektedir. Çalışmanın asıl kısmını oluşturan ikinci bölümünde ise 1927 Cumhuriyetin ilk genel nüfus sayımı sonuçları veri alınarak, Muş ve çevresinin genel nüfus özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, new Turkish state was established at the end of Ottoman. The article raises an issue regarding 1927 general population census of Republic of Turkey and in basic the province of the Mus. In general population and settlements Mus, according to whole features of province which are languages, religions/sects, literacy, gender, age profiles and occupational feature lay down and detailed in respect of 1927 Census charts. In the first part of the study after National Rising was established New Republic and during this time the historical of Mus Province information is given briefly. In the second part of the study actually constitutes part of the Republic of Turkey in 1927 made the first general census of the results receive data, information about the characteristics of the general population of Mus Province will be given.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :