Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Critical analysis of political science in australia: limits of academic freedom and the impact of practical politics

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Monash University, Political and Social Inquiry, Masters of International Relations1
Görüntülenme :
1172
DOI :
Özet Türkçe :

In the second half of 2008, The Senate Standing Committee on Education, Employment and Workplace Relations (SSCEEWR) conducted an inquiry into academic freedom in Australia. The inquiry released its report in December 2008. Interestingly, this report did not have the same title as the inquiry itself. This paper suggests that the above inquiry was designed to divert attention in order to seek conservative or right-wing support and get academic freedom to be fully scrutinized by the government. The question that needs to be posed here is, how is this government watch of the academic agenda able to provide ‘independent’ environment and autonomy for Australian universities? I argue that universities are homes of flourishing ideas. These ideas most possibly are or need to be diverse in order to grow and create multiple perspectives and alternative solutions to the problematic issues such as socio-political, economical or etho-cultural issues. Although privatization is mentioned in the article in relation to academic freedom, the main purpose of this paper is not to question appropriateness of privatization in terms of education rights for students lacking sufficient money. My aim is to focus on academic freedom in the context of Australian Higher Education and under which conditions it [academic freedom] may be best provided.

Özet İngilizce :

2008 yılının ikinci yarısında İşçi ve İşveren Hizmetler ile Eğitim Senatosu, Avustralya’da akademik özgürlüğe dair bir soruşturmayı inceledi. Soruşturma raporu 2008’in Aralık ayında açığa çıktı fakat ilginç olan su ki raporun başlığı dahi soruşturma ile aynı başlık altında işlenmemişti. Bu makalede yukarıda sözü edilen soruşturmanın muhafazakâr ve sağ-destek toplamak amacıyla dikkati dağıtmak ve akademik özgürlüğün hükümetin sıkıyönetimine girmesi adına tasarlanmış olduğu görüşü savunuluyor. Bu aşamada sorulması gereken konu, hükümet gözetimi altında akademinin (akademik basının) ne denli özgür bir ortamda Avustralya üniversitelerinin bağımsızlığını sağlayabileceğidir. Makalede savunduğum açı; değişik fikirlere ev sahipliği yapan üniversitelerin bağımsızlığının gerekliliğidir. Bu fikirlerin büyük oranda ve olasılıkla farklı olması gerektiği, farklı görüş açıları yaratılarak, etnokültürel, sosyo-politik veya ekonomik vb. gibi toplumsal sorunlara alternatif çözüm üretebilme yetisine katkı sağlayabileceğinden kaynaklanıyor. Her ne kadar akademik özgürlüğe ilişkin olarak özelleştirilmeden bahsedilmiş olsa da, makaledeki asıl amaç özelleştirilmenin ve öğrenci haklarının irdelenmesi değildir. Makaledeki ana hedefim, Avustralya Yüksek Eğitim bağlamında akademik özgürlüğün hangi koşullar altında en iyi sağlanabileceği sorusunu vurgulamaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :