Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Creative accounting: a brief history and conceptual framework

Yazar kurumları :
Ege University1
Görüntülenme :
1192
DOI :
Özet Türkçe :

"The accuracy and reliability of the financial statements are crucial for the stakeholders of the firms in order to make appropriate decisions. This fact has become more important in recent years starting from 2001 by the collapse of Enron and its importance has intensified with the recent financial crisis because of the bankruptcy of major financial institutions. Even if there exist strong accounting standards (GAAP and IAS) to guide financial accounting activities, sometimes it becomes impossible to prevent the manipulative behaviour of financial statement preparers, who wants to effect the decisions of the financial statement users in favour of their companies. These manipulative behaviours are often called “creative accounting” and/or “earnings management” “Creative accounting” is the more preferred term in Europe, whereas it more common to use “earnings management” in the USA. The aim of this study is to make a detailed analysis of literature about creative accounting and earnings management, and present a conceptual and historical framework about this topic.

Özet İngilizce :

Finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği işletme paydaşlarının uygun kararlar alabilmeleri için oldukça önemlidir. Özellikle 2001 yılında Enron’un ve son finansal krizde büyük finans kurumlarının iflasları ile bu önem daha çok artmıştır. Finansal muhasebe faaliyetlerini yönlendirmek üzere geliştirilmiş güçlü standartlar olsa da finansal tablo hazırlayıcılarının söz konusu tabloları kendi istedikleri yönde etkilemelerine yönelik manipülatif davranışlarını önleyebilmek bazen mümkün olamamaktadır. Bu manipülatif davranışlar genellikle “yaratıcı muhasebe” ve/veya “kar yönetimi” olarak bilinmektedir. “Yaratıcı muhasebe” daha çok Avrupa’da tercih edilen bir terim iken, “kar yönetimi” terimi daha çok Amerika’da tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı yaratıcı muhasebe ile ilgili detaylı bir literatür analizi yapmak ve bu konu ile ilgili kavramsal ve tarihsel bir çerçeve çizmektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :