Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biçimsel örgüt yapisinin örgütsel iletişime etkisi: bir kamu hastanesi örneği

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Balıkesir University, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü2, Balık
Görüntülenme :
920
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişime etkisi ölçmek amacıyla yapılmıştır. Biçimsel örgüt yapısının boyutları olan merkezileşme, karmaşıklık ve biçimselleşme derecelerinin örgütsel iletişime etkisi, Bandırma Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan personelin görüşleri dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma evrenini, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma hastane personelinden kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen, doktor, hemşire, teknisyen, idari personel ve hizmetlilerden oluşan toplam 162 personele uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, biçimsel örgüt yapısının örgütsel iletişimine etkisini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma verilerinin

Özet İngilizce :

This study is executed with the goal of measuring the effects of formal organizational structure on organizational communication. The effects of degrees of the dimensions of formal organizational structure which are centralization, complicacy and formalization on organizational communication are investigated via staff working in Bandırma State Hospital. Staff working in Bandırma State Hospital constitutes the universe of this research. Research was conducted to 162 doctors, nurses, technicians, administrative staff and janitors choosed by convenien sampling As data collecting tool, a survey composed from questions intending to determine the effects of formal organizational structure on organizational communication was used. Correlation Analysis, LSD Test, ANOVA, T-Test, Arithmetic Mean, Standard Deviation and Frequency Analyses were used to analyses the research data. In consequence of the research, it is concluded that the degrees of centralization, vertical differentiation, horizontal differentiation, specialization (expertise), field of supervision (auditing) and formalization did not have negative effects on organizational communication. However, it is observed that the staff showed a low level of participation to the segmentation, and the segmentation caused communication complications, also the form of segmentation was not compatible with the job and thus caused to communication and coordination issues in the public hospital in which the research was conducted. In this context, it is believed that in order to make the organizational structure work better for the job purposes, it is necessary for departments to be reformed and reorganized to be compatible with the job and the authorization borders of the personnel should be clarified during the construction of the planned structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :