Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği kimliği ölçeğinin eşdeğerlik uyarlamasi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi1
Görüntülenme :
770
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği kimliği ölçeğinin Türkçe formunun dilsel eşdeğerliğinin sağlanması ve ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin Avrupa Birliği kimliği algısının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırma, betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmada oranlı küme örnekleme yöntemine göre deçilen toplam 1290 katılımcının verileri kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Luhtannen ve Crocker (1992) tarafından geliştirilen ve dilsel geçerlik çalışmaları araştırmacı tarafından yapılan Avrupa Birliği kimliği algısı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin AB kimliği algısı orta düzeydedir. Kimlik alt boyutlarından AB sosyal kimlik algısı en yüksek, AB kimliği ile özdeşleşme en düşük düzeydedir. İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey, branş, yabancı dil bilgisi düzeyi, görev vb. bireysel özelliklerine göre AB kimliği algısının değiştiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this quantitative model research, was to ensure the linguistic equivalence of the Turkish form of European Union ıdentity scale and to investigate elementary school administrators and teachers’ perceptions on the European Union identity. According to the cluster sampling method the sample of the research determined consisted of 1290 elementary school administrators and teachers. In this study, as data collection tools, European Union identity scale developed by Luhtannen and Crocker (1992) and also adapted to Turkish and tested linguistic validation studies by the researcher. Research findings have shown that administrators and teachers had medium level perceptions of European Union identity. Subdimensions of EU identity perception of social identity were at the highest level and perceptions of identification were at the lowest level. The resullts indicated that the perception of EU identity had changed according to individual specifications of elemantry school teacher and administrators such as gender, age, socioeconomic level, branch, foreign language level, task and so on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :