Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A study about relationship between emotional intelligence and life satisfaction

Yazar kurumları :
GOP University, IIBF, Isletme Bolumu1, Hacettepe University, Ankara, IIBF, Isletme Bolumu2
Görüntülenme :
1080
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigated the association between emotional intelligence and life satisfaction. Two measures Schutte et al., (1998) Emotional Intelligence Scale (EIS) and Diener's (1985) Satisfaction With Life Scale (SWLS) were assessed in 114 participants recruited from general community in Ankara. Positive associations found between emotional intelligence and life satisfaction were consistent with previous studies. Correlations between emotional intelligence and life satisfaction showed higher emotional intelligence were associated with higher life satisfaction. In addition, demographic factors influencing emotional intelligence and life satisfaction were examined. Contrary to some previous research, only one statistically significant difference was found in gender. Emotional intelligence level found to be higher for female than for male participants. Demographic factors showed no relationship with life satisfaction.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada duygusal zeka ile yaşam tatmini arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada Schutte ve arkadaşlarının (1998) hazırlamış oldukları duygusal zeka ölçeği (EIS) ile Diener'in (1985) hazırlamış olduğu yaşam tatmini ölçeği (SWLS) kullanılmıştır. Araştırma Ankara'da yaşamakta olan 114 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Duygusal zeka ile yaşam tatmini arasında eski çalışmalarla benzer bir şekilde olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların duygusal zekaları yüksek olduğunda yaşam tatminlerinin de benzer şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, çalışmada duygusal zekayı ve yaşam tatmini etkileyen demografik faktörler de araştırılmıştır. Önceki çalışmalarala çok da benzer olmayacak şekilde sadece cinsiyette bir farklılığa rastlanmıştır. Kadınlarda duygusal zeka seviyesi erkeklere oranla daha yüksek bulunmuştur. Demografik faktörler yaşam tatmininde bir farklılık ortaya koymamıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :