Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluğa bakiş açilarinin bazi değişkenler yönünden değerlendirilmesi: bir alan çalişmasi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1 Trakya Üniversitesi2
Görüntülenme :
825
DOI :
Özet Türkçe :

Uzun dönemli karlar, profesyonel yöneticiliğin ve sendikaların gelişmesi, iş görenlerin verimli çalışmaya motive edilmesi işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluğun artış nedenleri olarak sayılabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelinde, işletmelerin toplumdan aldığını topluma verme felsefesi ile birlikte, topluma ve kendi çalışanlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme ve bu yolla da itibar ve güven kazanma anlayışı yer almaktadır. Bu makalede yöneticilerin kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili düşünce ve bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda hazırlanan anket formu ilgili yöneticilere uygulanmış, elde edilen sonuçlar istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Long-term profits, professional management and development of trade unions, business enterprises are motivated to work effectively in those who see corporate social responsibility can be considered as reasons for the increase. On the basis of the concept of corporate social responsibility, together with its philosophy to businesses from society to society, society and fulfill their responsibilities to their employees, and thus earn the respect and confidence is the understanding. This article related to corporate social responsibility of managers is to determine the ideas and perspevtives. In this context, the managers prepared a questionnaire was applied to the results obtained by evaluating the results obtained with statistical methods are explained.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :