YARA DEĞİL SEVGİ YARAT: ASİT SALDIRILARI

Kuzey Asyada özellikle kadınlara yönelik uygulanan ve gittikçe artan asit saldırıları, aile içi şiddet ve cinsiyete dayalı şiddette kullanılan bir araçtır. Sadistik bir eylem olarak uygulanan bu saldırılar, genellikle erkekler tarafından kadınlara yönelik şiddet eylemi olarak gerçekleştirilmektedir. Asit saldırılarının artmasının nedenleri arasında cinsiyet eşitsizliği ve ayrımı, sevgi veya aşkın karşılıksız olması, cinsel kıskançlık, ekonomik ya da arazi anlaşmazlıkları, nefret ve intikam, asidin kolay bulunabilir ve ucuz olması, asit satışının denetlenmemesi ve faillerin genellikle cezasız kalması yer almaktadır. Asit şiddetinde kullanılan en yaygın asit tipleri sülfürik asit, nitrik asit ve hidroklorik asittir. Bu asit çeşitleri fırlatma, dökme ya da sprey şeklinde uygulanmakta ve doğrudan deri ile temasları sonucu doku harabiyeti meydana getirmektedir. Saldırı sonrası asit buharının solunum sıkıntısına yol açtığı, tedavi edilmeyen vakalarda ölümle sonuçlanan enfeksiyonlar meydana gelebildiği de bildirilmiştir. Bu makalenin yazılmasının amacı asit saldırısına uğrayan kadınların yaşadıkları zorlukları vurgulamak ve gün geçtikçe artan bu saldırılar ilgili farkındalık yaratmaktır.

make love not scar: acid attack

Acid attacks which is increasing and especially apply to women, is a tool used in domestic violence and gender-based violence. These attacks as an act of sadistic applied, which is generally carry out as acts of violence against women by men. Gender inequality and discrimination, unrequited love or not love, jealousy, sexual, economic or land disputes, hatred and revenge, may be cheap and easy acid, not supervised sale of acid and the perpetrators often go unpunished are among the reasons for the increase of the acid attack. Sülfüric acid, nitric acid and hydrochloric acid are the most common type of acid used in the acid violence. These types of acid are apply by throwing, pouring or spraying and the results of direct contact with the skin constitute tissue damage. After the attacks acid fumes cause respiratory distress, fatal infections have also been reported in patients who are not treated may ocur. The purpose of writing this article to highlight the problems faced by women who suffered from acid attacks and These attacks are increasing day by day to raise awareness about them.