ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜME ETKİSİ VE ŞEREFLİKOÇHİSAR HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI

Üniversiteler bulundukları yeri önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahip kurumlardır. Bu etki genel olarak il ya da ilçenin gelişimine katkı yönünde olsa da bu durumun halk tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirilmenin bilinmesi hem üniversitenin eksiğini görmesine hem de halkın varsa yanlış anlamalarının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle çalışmanın amacı üniversitelerin sosyo-ekonomik dönüşüme etkisini Aksaray Üniversitesi örneği üzerinden halk gözünde ortaya koymaktır. Önemi ise bu konuda Şereflikoçhisarda ve Aksaray üniversitesi örneği üzerinden yapılmış ilk çalışma olmasıdır. Buna ilaveten halk ile üniversite arasında bir yakınlaşma köprüsü kurması açısından ve üniversitenin kendisini sınaması bakımından da önem arz etmektedir. Şereflikoçhisar halkına ulaşabilmek, evrenin tamamını temsil edebilmek için 660 adet anket formu oluşturulmuş, 640ı vatandaşlarımız tarafından doldurulmuş, anket formuna verilen cevapların incelenmesinde 20 adet anketin eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edilmesi nedeniyle değerlendirilme dışı tutulmuş, toplam 620 adet anket çalışma kapsamında incelenmiştir. Anket testinde yer alan ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki algılarına ilişkin sorulardan elde edilen sonuçlara göre Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisarın yaşam kalitesini yükseltmekte, ilçesinin tanınırlık ve imajı için son derece önemli ve halk tarafından olumlu olarak değerlendirilmekte, buna karşın Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisar adına sosyal sorumluluk ve yardım projeleri üretememekte ve ilçedeki işsizliğin azalmasına katkıda bulunamamaktadır.

THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF UNIVERSITIES AND THE OPINIONS OF PEOPLE IN ŞEREFLIKOÇHISAR ABOUT THE UNIVERSITY

Universities are institutions that have the ability to influence their environment significantly. In general, these effects contribute to the development of cities or towns. It is important, the evaluation by the people of this situation and informing the university about their critical assessment. Thus, not only universities will realize their lacks and needs but also misunderstandings of the people will be eradicated. Hence, the aim of the study is to put forward the universities impact of on socio-economic transformation in the public eye through the example of Aksaray University. The significance of the study is lies in the fact that this is the first research study conducted on the sample of Aksaray University in the province of Şereflikoçhisar. In addition, it is important for establishing a kind of solidarity between people and the university and it is a source of reflection for universities. 660 questionnaires were created. to reach Şereflikoçhisar people and to represent the entire universe. 640 questionnaires were filled out by citizens. By examining the responses to the questionnaire, of these, 20 have been identified as missing and incorrect filling. And therefore they are kept out evaluation. Overall, 620 questionnaires were investigated in the study. According to the results obtained from the question located in the survey test that economic contributions, local image and perception of social impact, Şereflikoçhisar campus schools ara regarded positive by the public for improving the quality of life in the district, also, for recognition and image of the town. However, Şereflikoçhisar school campus are considered negative that can not produce social responsibility and charity projects on behalf of Şereflikoçhisar, and unable to contribute to the reduction of unemployment in the district.

80663 35819

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ VE ABD’NİN PASİFİK BÖLGESİ STRATEJİSİ: TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ

Kaan YİĞENOĞLU

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI PİYANO DERSLERİNDE TEK EL ESERLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

Tuğba ÇAĞLAK, Enver TUFAN

İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞ İLGİLENİM DÜZEYLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Uğur UĞUR

TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİKLERİN İNŞASINDA MANAS DESTANINA SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM

Necdet EKİNCİ

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLETMENİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

Ali Korhan ÖZEN, Tuncer YILMAZ

MAĞDURLAR MI MAĞDUR ETMEKTEDİR? : ÖRGÜTLERDE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR VE ALGILANAN MAĞDURİYET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mahmud ÖZDEVECİOĞLU

İÇE ALINMA VE DIŞA ATILMA MEKANİZMALARIYLA DOGVILLE’DE KADIN İMGESİNİN TEMSİLİ

Dicle Özcan ELÇİ

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*

Okan DİŞ, Ahmet AYIK

ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yusuf AYMANKUY, Eray POLAT, Cemali BUZLUKÇU, Şimal AYMANKUY

KADIN FİGÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: ERKEK BAKIM ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ

Caner ERDEN, Ahmet Erhan TANYERİ, Hakan İŞGÖREN, Nurcan ŞİMŞEK