Cilt: 18 Sayı : 72
TEK KUŞAK TEK YOL PROJESİ VE TÜRKİYE’YE OLASI ETKİLERİ
Ahmet İKİZ

27 129

Öz 2013 yılı sonrası Çin Avrupa ile olan ticaret rotası üzerinde Tek Kuşak Tek Yol projesi başlatmıştır. Tarihi İpek Yolu sınırları üzerinde bulunan bu koridor Çin ve Avrupa’yı kara yolu, demiryolu ve limanlar vasıtası ile daha hızlı bir ulaşım ağı ile bağlamayı amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda taşıma maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlayacaktır. Projenin Orta koridoru üzerinde bulunan Türkiye oldukça önemlidir. Bu çalışmada tarihi İpek yolunun canlandırılması Türk Çin ilişkilerinin tarihi süreci göz önüne alınarak değerlendirilecektir. 
Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Türkiye, Çin

Kaynakça

Adıgüzel, M. (2017). Türkiye Çin Dış Ticaretinin İncelenmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.
Ahmet İKİZ