Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal bir olgu olarak şiddet

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
1012
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, şiddet olgusunun nasıl bir olgu olduğu; neden evrensel ve toplumsal bir olgu olduğu konusuna açıklık getirilmiştir. İkinci bölümde, şiddet olgusunun kavramsal çerçevesi bağlamında "şiddet nedir?" sorusuna yanıt aranmış ve şiddetin türlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, toplumsal şiddet ve şiddet öğeleri gösterilmiştir. Dördüncü bölümde, farklı yönleriyle şiddet olgusu: psikolojik, sosyolojik ve kültürel açılardan ele alınıp irdelenmiştir. Son olarak beşinci bölümde, şiddet olgusunu yaratan nedenler ya da şiddet olgusunun kaynakları on yedi alt başlık altında incelenmiştir. Son olarak, çalışma genel olarak değerlendirilmiş ve politika yönelimli eylem planı olarak nitelenecek çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is mainly consists of five sections. In the introduction, how the phenomenon of violence as a phenomenon; why the topic is universal and a social phenomenon has been clarified. In the second part, cases of violence in the context of the conceptual framework "What is violence?" answer to the question of the types of violence in and dialed spended. Third section, societal violence, and violence has been displayed items. In the fourth chapter different aspects of the phenomenon of violence: psychological, sociological and cultural aspects and discussed. Finally, the fifth chapter, has created the phenomenon of violence causes or sources of violence on seven cases were examined under sub-headings. Finally, the study has been evaluated in general and policy-oriented action plan will be considered as solutions are found in.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :