Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Bakış - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal katilima etki eden psikolojik faktörler ve seçmen tercihine etkisi; karaman seçmenleri üzerine bir alan araştirmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Bey Üniversitesi1
Görüntülenme :
1298
DOI :
Özet Türkçe :

Demokrasinin var olabilmesi ve sürdürülebilirliği açısından gerekli olan önemli dinamiklerinden biri olan bireylerin siyasi sisteme katılmalarıdır. Siyasal katılım üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar, siyasal katılımın temel dinamiklerinden olan siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik esaslar üzerinde yoğun olarak durulmaktadır. Bu faktörleri birbirinden soyutlamak mümkün değilse de, çalışmaların açıklığa kavuşturulması için gerekli görülmektedir. Bireylerin bu katılım süreçlerine etki eden birçok etmen bulunmaktadır. Bunların başında gelen sosyo-demografik etkenlerin yanında seçmenlerin tercihini etkileyen kişisel psikolojik değişkenlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada, bireylerin siyasal katılımı ve bu katılımı etkileyen psikolojik değişkenlerle ilgili kısa teorik bilgiler verilerek ve Karaman ili seçmenleri üzerine yapılan alan araştırması ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada psikolojik faktörlerin siyasal katılımda cinsiyete göre farklılık oluşmazken, yaş, gelir ve eğitim değişkenlerinde hem olumlu hem de olumsuz psikolojik değişkenlerde etkili olduğunu ve siyasal katılıma etki ettiğini söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

One of the important dynamics that is required from the point of being able to exist and sustainability of democracy is participation of individuals to the political system. In studies and researches on political participation; political, social, cultural, and psychological principles, which are the basic dynamics of political participation, are focused heavily. Although it is not possible to isolate each of these factors, these are necessary to clarify the studies. There are many factors that affect the participation of individuals in this process. Besides the main socio-demographic factors there are also personal psychological variables affecting the choice of these voters. In this study, brief theoretical information that is related to political participation of individuals and the psychological variables that affect involvement is given and it has been tried to present by field research which was applied on the electorate of Karaman province. Occured and the political participation of psychological factors in this study differ according to gender, age, income and education variables, and is effective in both positive and negative psychological variables that influence political participation is possible to say that.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :