SAĞLIK PERSONELİ ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdalar hakkındaki bilgi ve görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 195 gönüllü sağlık personeli adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, Kaya Gürbüz ve Derman (2012) tarafından geliştirilen 31 maddelik anket ve genetiği değiştirilmiş gıda kavramının ne zaman ve nereden duyulduğu, sahip olunan bilgi seviyeleri, Türkiyedeki gıda güvenliğine ve genetiği değiştirilmiş gıda bilincine yönelik düşüncelerin belirlenmesi amacıyla sorulan 6 soru ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, sağlık personeli adaylarının genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketiminin riskli olduğunu, ekolojik, ekonomik ve sağlık yönünden olumsuz etkileri olabileceği yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

OPINION OF HEALTH STAFF NOMINEES ABOUT GENETICALLY MODIFIED FOODS

This study aimed to investigate knowledge and opinion of health staff nominee about genetically modified foods. Research was performed on Amasya University Health of School and Vocational Health High School 195 volunteer health staff nominee. Research data were collected with 31 items questionnaire developed by Kaya Gürbüz ve Derman (2012) and 6 questions included determination of genetically modified food when and where from heard, knowledge level, food safety and genetically modified food awareness in Turkey. Results showed that genetically modified food consume is risk perception, and may have negative effect in terms of economic, ecologic and health for health staff nominee.