Cilt: 11 Sayı : 2
Türkiye'de Dış Finansman Kaynakları Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sinir Testi Yaklaşımı
Ahmet GÜLMEZ

31 129

Öz Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kalkınmanın dış finansman kaynaklarından olan doğrudan yabancı sermaye yatırımı ile yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerine kısa ve uzun dönemde etkilerini, 1986- 2014 dönemi yıllık verileri kullanılarak analiz etmektir. ARDL Sınır testi yaklaşımı ile elde edilen bulgular, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönemde ekonomik büyümeyi olumlu bir şekilde etkilediğini ve yabancı portföy yatırımları değişkeninin bir gecikmeli değerinin kısa dönemde ekonomik büyümeyi olumlu bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları ise, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye, portföy yatırımlarından ekonomik büyümeye ve portföy yatırımlarından doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye'de Dış Finansman Kaynakları Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sinir Testi Yaklaşımı

Kaynakça

...
Ahmet GÜLMEZ