Cilt: 11 Sayı : 2
Ülke Göstergelerinin Vikor Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Semin PAKSOY

27 129

Öz Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi politik, ekonomik ve sosyal pek çok alanda ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla yıldan yıla sayısı ve tanınırlığı artan bileşik göstergelerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa ülkelerinin performanslarını ve gelişmişlik düzeylerini ölçmek için farklı kurumlar tarafından geliştirilen bileşik göstergelerin, Vikor yöntemi ile bir arada değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir. Çalışmada ilk olarak ülkelerin insani gelişim endeksi (İGE) sıralaması ve Vikor sıralamasının göreceli uyumluluğu belirlenmiş, daha sonra ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişliğini ölçen diğer bazı bileşik göstergeleri de ekleyerek elde edilen yeni Vikor sıralaması ile Türkiye ve Avrupa ülkelerinin kapsamlı bir karşılaştırması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ülke Göstergelerinin Vikor Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Kaynakça

...
Semin PAKSOY