MAHREMİYETİN SOSYAL MEDYADA KULLANIMI: MAGAZİN DÜNYASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Öz Günümüzdeher türlü imkânlarından yararlanılan sosyal medya, kötü amaçlar doğrultusundakullanıldığında ise bireylerin yaşamları ve uzun vadede toplumsal yapıaçısından tehlike arz edebilmektedir. Bu kapsamda ele alınan çalışmadamahremiyetin sosyal medya üzerinden yayılımı konusu tartışmaya açılarak,günümüzdeki bazı magazin figürleri üzerinden konunun bilimsel açıdandeğerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin mahremiyetlerine ilişkinbilgilerin sosyal medya üzerinden yayılımının birey ve toplum açısından risk içerdiğiyönündeki varsayımın doğruluğunun desteklenmeye çalışıldığı makalede, çoğuzaman yaşamımızı kolaylaştıran sosyal medyanın bir yandan da nasılzorlaştırdığı sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma kamusal ve özel alanekseninde mahremiyet olgusu, modern yaşamda insan ilişkileri ve mahremiyet,mahremiyetin sosyal medya üzerinden kullanımı, magazin dünyasında mahremiyetinpaylaşımı üzerine örnek bir olay, sosyal medyada mahremiyetin teşhiri ileötekinin cezalandırılma isteği başlıkları altında incelenmektedir. 

Kaynakça

Althusser, L. (2008). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Alp Tümertekin (çev.), İthaki Yayınları, İstanbul.Alemdar K. (haz.) (1999), Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Raşit Kaya “Medya Toplum Siyaset”, Afa Yayınları, AnkaraBeck U. (2005), Siyasallığın İcadı, Nihat Ülner (çev.), İletişim Yayınları, İstanbulBerman M. (2010), Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Ümit Altuğ (çev.), İletişim Yayınları, İstanbulBauman, Z. (2000). Siyaset Arayışı, Tuncay Birkan (çev.), Metis Yayınları, İstanbulBauman Z. (2015), Bireyselleşmiş Toplum, Yavuz Alogan (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbulErdoğan İ., Alemdar K. (2010), Öteki Kuram, Pozitif Matbaacılık, AnkaraFrom, E. (1993). Özgürlükten Kaçış, Şemsa Yeğin (çev.), Payel Yayınevi, İstanbul.Furedi F. (2001), Korku Kültürü, Barış Yıldırım (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.Gasset O. (2017), İnsan ve Herkes, Neyire Gül Işık (çev.), Metis Yayınları, İstanbulGiddens A. (2014), Mahremiyetin Dönüşümü, İdris Şahin (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbulHabermas J. (2017), Öteki Olmak ya da Öteki ile Yaşamak, İlknur Aka (çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbulKöse H. (ed.) (2011), Medya Mahrem, Hüseyin Köse “Synoptikon Evresindeki İletişim yada Küresel Gözetim Toplumunda İktidar Görünmezliğinin Sonu”, Sevgi Kesim Güven “Gözetimin Toplumsal Meşruiyeti”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.Marcuse, H. (1997), Tek Boyutlu İnsan, Aziz Yardımlı (çev.), İdea Yayınları, İstanbul.Okmeydan Bitirim S.(2017), Postmodern Kültürde Gözetim Toplumunun Dönüşümü, Academic Journel Of İnternational Technology, Vo:8, Number:30, 2017.Oskay Ü. (2000), Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları, İstanbul.Parlak, İ. (ed.) (2009), Medyada Gerçekliğin İnşası, Soner Yağlı “Direne(meye)n Aktörlerin Galibiyetsiz Savaşımı: Gerçeklik ve Medyadaki İnşası”, Çizgi Kitabevi, Konya.Sennett R. (2016), Kamusal İnsanın Çöküşü, Serpil Durak, Abdullah Yılmaz (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbulUslu Z., Bilgili Can (ed.) (2009), Bilinç Endüstrisinin İktidar ve Siyaset Pratikleri, Can Bilgili “Medya Rızayı Neden Üretir?” Reklam Yaratıcıları Derneği, İstanbulZeldin T. (2017), İnsanlığın Mahrem Tarihi, Elif Özsayar (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

İnternet GazeteleriTezel M. (2017), Sabah Gazetesi, “Gülben Ergen Sansürü”, https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/sb-mevlut_tezel/2017/09/26/gulben-ergen-sansuru.Akşam Gazetesi, “Seren Serengil’e Hapis Cezası”, https://www.aksam.com.tr/magazin/seren-serengile-hapis-cezasi/haber-702213, 2018.