İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN MUHASEBE BÖLÜMÜNDEN VE MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

İnsan gücü maliyetini, kontrol edilemez bir maliyet olarak değil, bir yatırım unsuru olarak kabul eden insan kaynakları yönetimi; iş gören katılımı, çalışma sistemleri ve ödüllendirme sistemlerinden oluşur. Bu çalışma, kurumsallaşmış bir üretim işletmesinde özellikle insan kaynakları yönetiminin muhasebe bölümüne sunduğu hizmetler ve bunların verim üzerindeki etkileri açısından, sistemin işleyişini ortaya koymak amacını taşımaktadır. Çalışma kapsamında insan kaynakları yönetimi ve muhasebe arasındaki ilişki ortaya konduktan sonra sektöründe önde gelen üretim işletmesinin insan kaynakları yöneticileri ve muhasebe yöneticilerine yönelik bir nitel çalışma ile muhasebe biriminden beklentiler ortaya konulmuştur. Çalışmada finansal bilgi üretmek amacıyla insan kaynaklarından muhasebe bilgi sistemine veri akışının azaldığı ancak insan kaynaklarının muhasebe bilgi sisteminin başarısında etkili olduğu ortaya konmuştur.

THE EXPECTATIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FROM ACCOUNTING DEPARTMENT AND ACCOUNTING TRAINING

Human Resource Management that accepts manpower cost as an investment factor instead of an uncontrollable cost item, is composed of employee involvement, working systems, rewarding systems. This study aims to demonstrate services and their role on performance especially provided by human resource departments to accounting departments in an institutionalized manufacturing firm. In this study, after the relationship between human resource management and accounting is explained, a qualitative research that was conducted with human resource managers and accounting managers, is utilized to determine their expectations from accounting department. The results show that the information flow from accounting information system to human resource department is not adequate; however, human resource department plays a role on successful operation of accounting information system.