Yıl 2002, Cilt: 2 Sayı : 1 Sayfalar 11 - 20 2002-05-01
POSTMODERN PAZARLAMA PERSPEKTİFİ
Muazzez BABACAN,Ferah ONAT
21 261

Öz entrBeginning with the environment around marketing, postmodern culture, is causing new synthesis and new presentations that are local and universal. Fluctuations and crisis in world economy; electronic commerce and virtual communication opportunities that Internet provided, have all transformed presentations of product diversity, distribution and forms of transportation. According to atmosphere, presentation of unrelated products together, getting contribution and advertising from postmodern art in publicity, making marketing communication messages in eclecting form, all are the impacts on consumption patterns which was caused by postmodern culture. In this article postmodern perspectives of marketing is mentioned and different examples are given.Postmodern kültür, pazarlamayı kucaklayan dış çevreden başlayarak, bire bir pazarlama kavramına kadar evrensel ve yerel anlamda yeni sentez ve sunumlara neden olmuştur. Dünya ekonomisindeki dalgalanmalar, krizler; internetin sağladığı eticaret ve sanal iletişim olanakları, alışılmış ürün çeşidi, sunumu, dağıtım ve ulaştırma biçimlerini değişime uğratmıştır. Mekan kullanımına bağlı olarak ilgisiz ürünlerin bir arada sunulması, tanıtım ve reklam etkinliklerinde postmodern sanattan yararlanılması, pazarlama iletişim mesajlarının eklektik bir anlayışla sunulması hep postmodern kültürün tüketim kalıpları üzerinde yaptığı etkilerdir. Bu makalede pazarlamanın postmodern görünümleri ele alınmakta ve perspektiflerinden örnekler verilmektedir

Anahtar Kelimeler

APPIGNANESIR:-GARRATT C.,SARDAR Z.- CURRY P., Herkes İçin Postmodernizm, tarihsiz.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2002
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2002


Makalenin Yazarları
Muazzez BABACAN
Ferah ONAT