ÇEVİRİDE CİNSİYET VE KİMLİK

Öz Toplumsal cinsiyet araştırmalarında kadının kimliği, toplumdaki yeri ve etkisi ile ilgili çalışmalar genişleyip daha belirgin hale gelmektedir. Çeviri araştırmalarında da bu durumsöylem, medya, yazın bağlamlarında çeviriye yansımaktadır. Çeviride kadın konusu, kadın olmakla başlayan biyolojik boyuttan başlayıp, toplumda kadın yazar, okur, çevirmen olarak bir yere sahip olmak ile devam etmektedir. Ayrıca çeviri, cinsel kimlik ve kadın odaklı feminizm boyutlarına çok zengin bir araştırma zemini sunmaktadır. Bu zeminde toplumsal cinsiyet kavramı, çeviribilimdeki yerini 1980’lerin sonuna doğru almıştır. Bu da 1960’lı ve 70’li yıllarda ortaya çıkan feminist hareketin birçok farklı bildirileri ve çalışmaları ile gerçekleşmiştir.Bu çalışma, kadın ve erkeğin çeviri kararlarını nasıl etkilendiğini betimleyici bir yöntem ile ön plana çıkarmaktadır. Stefan Zweig tarafından yazılan, çevirmen Gülperi Sert ve Selçuk Ünlü tarafından Türkçeye çevrilen “Bir Kadının Hayatından Yirmi Dört Saat” isimli kitap yardımıyla kadın ve erkek kimliğindeki söylemler ve cinsiyete bağlı dil kullanımının farklılıkları bir tablo yardımı ile örneklendirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, kadın ve erkek çevirmenlerin çevirilerindeki dil kullanımlarının ne kadar farklı olduğunu veya olmadığını araştırmak olacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Cinsiyet, toplumsal cinsiyet

Kaynakça

FLATOW, L: (2010) Gender in translation. Handbook of Translation Studies. ed. Yves Gambier ve Luc van Doorslaer. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. GÖKBERK, Macit (2007), Değişen Dünya Değişen Dil. Ankara: Yapı Kredi Yayınları, 69-70 ÖZTÜRK, İ. (2017). Çeviride Cinsiyet ve Kadın Perspektifinden Çeviri. ICPESS (Dü.), Social Studies. içinde Ankara: International Congress on Politic, Economic and Social Studies.ÖZTÜRK, İ. - AK, E. (2015). Çeviride Cinsiyet veya Çeviride Kadına Bakış. (A. University, Dü.) Women and politics in global World int Congress(105), 992.SERT, Gülperi (2016).Bir Kadının Yaşamından 24 Saat ve Bir Yüreğin Ölümü. Can Yayınları.SIEBURG,S (2019) “Sprache und Geschlecht “ ZIG Zeitschrift für Interkulturelle Germanistik Zig 10/2019/ H 1 transcript Verlag Bielefeld SIMON, S. (1996) Gender in Translation. Londra&New York: Routledge.ÜNLÜ, Selçuk. (2017). Bir Kadının Yaşamında Yirmi Dört Saat. Palet Yayınları YÜCEL, D. (2012). Çeviride Cinsiyetin İizdüşümü: Bachmann'ın Undine Geht Çevirileri. Çukurova Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 143-158.