BİR DIŞ POLİTİKA KAVRAMI OLARAK “EKSEN KAYMASI” NIN SON DÖNEM AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BASININA YANSIMASI(ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI ÖRNEĞİNDE)

Türkiyede Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)nin iktidara gelmesi ile birlikte, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği)nin bazı mahfilleri tarafından, Türkiyenin özellikle son dönem Ortadoğu politikasından yola çıkılarak, 50 yılı aşkındır içinde tutunmaya çalıştığı Avrupa Birliği projesi ve dolayısı ile batılılaşma sürecinden kopup başka ortaklıklara, özellikle Şanghay Beşlisine doğru kaydığı iddia edilmektedir. Eksen Kayması olarak da adlandırılan bu iddia, iç ve dış kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen iddianın yani Eksen Kaymasının Türkiye basınına ne şekilde yansıdığını araştırmaktan ibarettir. Bu bağlamda çalışmanın iskeletini, eksen kayması, dış politikada eksen kayması, Türkiyenin ABye entegrasyon süreci, son dönem Türkiye-AB ilişkileri, alan araştırması gibi başlıklar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bahsi geçen iddianın testine yönelik olarak Türkiye basınında farklı ideolojik duruş ve patronaj yapılarına sahip olan Cumhuriyet Gazetesi, Zaman gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Habertürk gazetelerinin 1 aylık nüshaları mercek altına alınarak bu gazetelerin köşe yazarlarının görüşleri söylem analizine tabi tutulacaktır.

"AXIS SHIFT" AS A FOREIGN POLICY CONCEPT AND REFLECTION OF THIS CONCEPT ON TURKISH PRESSIN THE PROCESS OF TURKEY'S INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION

In Turkey, the AK Party (Justice and Development Party) in conjunction with the coming to power, it is claimed by some quarters in the U.S.A.(United States of America) and EU (European Union), Turkey, especially based on Middle East policy in the last period, is wafting through the project of the European Union trying to hold on for more than 50 years and therefore the westernization process to other entities, especially towards to the Shanghai Quintet. This claim is also known as Axis Shift, brought about internal and external public debates. The purpose of this study, the above-mentioned claim, ie, the axis Shift, is to investigate in what way is reflected in the Turkish press. In this context, the framework consists of titles such as, a shift of axis, axis shift in foreign policy, Turkey's EU integration process, Turkey-EU relations in the last period, field research. In this direction, in order to test the aforementioned claim, having different ideological stance and boss structure in Turkish press, like as Cumhuriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Milliyet Gazetesi and Habertürk Gazetesi under the spotlight by taking 1 month it shall be subjected to discourse analysis of these newspapers opinion columnists.