BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA PRATİĞİ OLARAK ASKIDA KAHVE VE SADAKA TAŞI

Toplumların zihniyetini yansıtan en önemli kaynak maddi kültür unsurlarıdır. Sadaka taşları, Osmanlı toplumun zihniyet dünyasını yansıtan çok özel bir uygulamadır. Bu uygulama, insanın ne kadar incelebileceğini göstermesi açısından son derece güzel bir örnektir. Sadaka taşı uygulaması, bir İtalyan geleneği olan askıda kahve ve son yıllarda bunun bir taklidi olarak ülkemizde görülmeye başlanan askıda ekmek uygulamasıyla kıyaslanamayacak derecede işlevsel ve insanidir. Bu makalede; bir sosyal yardımlaşma pratiği olan askıda kahve ve bunun benzeri olarak ülkemizde görülen askıda ekmek uygulaması ile Osmanlı toplumunda karşımıza çıkan sadaka taşı uygulaması sosyal- psikolojik açıdan karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

AS A SOCIAL CHARITY PRACTICE SUSPENDED COFFEE AND CHARITY STONE

Society reflects the mindset of the most important resources are the elements of material culture. Charity stones, Ottoman society reflects the mindset of the world is a very special applications. This application can be in terms of showing people how much thinner is an example of extremely beautiful. An Italian tradition of charity which carries application suspended coffee" and in recent years it began to be seen as an imitation in our country, "suspended bread" application is vastly functional and humanitarian. In this article, a social welfare practice, the "suspended coffee" and like it, as occurred in our country "suspended bread" with the application in the Ottoman society we face the application of "charity stone" social-psychological perspective in comparison are discussed.