Yıl 2013, Güz Sayfalar - 2013-09-21
An Analysis on the Exchange Rate Regime in Turkey and its Effect on Inflation
Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Analiz
Şahabettin GÜNEŞ
20 261

In this study the relationship between price levels in Turkey and enxchange rates of US Dollar and Euro has been investigated. Cointegration analysis has been used in order to see the presence of long-run relationship between the variables. To see the direction of the relationship and the short-run dynamics between the selected variables, a Vector Error Correction Model (VECM) analysis has been utilized. The results show that there is a long-run equilibrium relationship between price levels in Turkey and the two exchange rates, (USD/TRY) and (EUR/TRY). The VECM estimates reveal that long run causality runs from the Exchange rates to inflation. As a result, the higher the exchange rates, the higher the inflation in Turkey.
Bu çalışmada Türkiye’deki enflasyon ile ABD Doları ve Euro-bölgesi para birimi Euro’ya ait döviz kurları arasındaki muhtemel ilişkinin niteliği incelenmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkisinin olup olmadığını görmek için eşbütünleme (koentegrasyon) analizi kullanılmıştır. Uzun dönemli ilişkinin yönünü ve kısa dönemdeki etkileri görebilmek için de Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre Türkiye’de fiyat düzeyi ile ABD döviz kuru (USD/TRY) ve Euro kuru (EUR/TRY) arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır ve bu ilişkinin yönü kurlardan fiyat düzeyine doğru işlemektedir. Sonuç olarak döviz kurları yükseldikçe ülkemizdeki enflasyon da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 21 Eylül 2013
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Eylül 2013


Makalenin Yazarları
Şahabettin GÜNEŞ