AİLEDE ALINAN KARARLARA KADININ KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Araştırma, ailede alınan kararlara kadının katılımını etkileyen faktörlerin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. Ankara’da rasgele belirlenen ve gönüllü 450 evli kadın üzerinde yürütülmüştür. “Aile gelirinin kullanımı ve alışverişe yönelik kararlar” (F=16.033, p<0.01) kadının eğitim durumu ile ilişkilidir ve bu ilişki tüm eğitim gruplarında bulunmuştur. “Akraba ilişkilerine yönelik kararlar” (F=2.905, p<0.05) ailesinin aylık ortalama gelir miktarı 1000 TL ve daha az olan kadınlarla 2501 TL ve daha çok olanlar arasında ilişki olduğunu göstermektedir. “Ev işlerine yönelik kararlar” (t= 5.55, p<0.01) kadının çalışma durumundan, “çocuklara yönelik kararlar” (t= - 2.80, p<0.01) ve “sosyal faaliyetlere yönelik kararlar” (t= 2.79, p<0.01) kadının çocuk sahibi olma durumundan etkilenmektedir.

A STUDY INTO THE FACTORS AFFECTING THE INVOLVEMENT OF WOMAN IN THE DECISIONS TAKEN IN FAMILY

The current study was carried out to investigate the factors affecting the involvement of woman in the decision taken in family over 450 volunteer married women chosen randomly in the city of Ankara. “Decisions on using family income and shopping” (F=16.033, p<0.01) are related to the educational status of woman and this relation was found in all educational groups. “Decisions on relative relation” (F=2.905, p<0.05) shows that there is a relationship between the women with a monthly income of 1.000 TL and less and those with a monthly income of 2.501 and over. “Decisions on housework” (t=5.55, p<0.01) was affected by working status of woman and “Decisions on children (t=-2.80, p<0.01) and “decisions on social activities” (t=2.79, p0.01) were affected by woman’s status of having a child