Özel Sayı
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Performansını Geliştirmede En Uygun Alternatif Faaliyetlerin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Bilal ŞİŞMAN

1.4K 129

Öz Küreselleşen dünyada işletmeler, kaynaklarının pek çoğunu tedarik zincirinde sürdürülebilir olmaya ve bu sayede tüketicilerin ihtiyaçlarını en uygun biçimde karşılama üzerine harcamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın amacı bulanık TOPSİS yöntemi ile sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi performansını geliştirmede en uygun faaliyetlerin değerlendirilmesi üzerindedir. Çalışma elektrikli ev aletleri sektöründen bulunan bir işletmede uygulanmıştır. İşletmede bulunan uzmanların desteği alınarak ve araştırma kaynakları incelenerek işletme için en uygun ekonomik, çevresel, sosyal kriterler ve sürdürülebilir faaliyetler belirlenmiştir. Sonuç olarak sürdürülebilir tedarik zinciri faaliyetlerinin başarılı olarak uygulanabilmesi için “üretim sistemi tasarımı” ve “su yönetimi” kriterleri en önemli iki kriter olduğu görülmüştür. Uygulamanın devamında alternatif faaliyetler değerlendirildiğinde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin gelişmesinde “toplam kalite yönetimi” ve “çevresel yönetim sistemi” uygulamaları kritik faaliyetlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Performans Geliştirme

Kaynakça

...
Bilal ŞİŞMAN