27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBESİ ÖNCESİNDE KURULAN “İHTİLAL ÖRGÜTLERİ” VE “DOKUZ SUBAY OLAYI”

Öz TürkSilahlı Kuvvetleri içerisinde farklı dönemlerde, farklı amaçlara hizmet eden ihtilalörgütleri kurulmuştur. Bu örgütlerin temeli II. Dünya Savaşı’na dayanmaklabirlikte 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile zirve yapmıştır. Bu bağlamda ihtilalörgütlerinin oluşum süreci ve Dokuz Subay Olayı ile dağılmalarıdeğerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 27 Mayıs 1960Darbesi’ne giden süreçte etkili olan askeri grupları tahlil etmektir. Bu tahlilbize 27 Mayıs ve sonrasında gelişen olayları anlamada rehber olacaktır. 

Kaynakça

AHMED, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil Yayınları, İstanbul 1966.

ARCAYÜREK, Cüneyt, Darbeler ve Gizli Servisler, Bilgi Yayınevi, Ankara 1989.

AYDEMİR, Talat, Hatıratım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010.

BAYAR, Celal, (Der: İsmet Bozdağ), Başvekilim Adnan Menderes, Tercüman Gazetesi, İstanbul 1986.

BOZDAĞ, İsmet, Celal Bayar: Bir Darbenin Anatomisi, Emre Yayınları, İstanbul 2006.

ÇELİKOĞLU, Adnan, Bir Darbeci Subayın Anıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010.

ER, Ahmet, 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e Hatıralarım, Alternatif Yayınları, Ankara 2003.

ERKANLI, Orhan, Anılar, Sorunlar, Sorumlular, Baha Matbaası, İstanbul 1972.

………………….., Askeri Demokrasi, Güneş Yayınları, İstanbul 1987.

ESİN, Numan, Devrim ve Demokrasi: Bir 27 Mayısçının Anıları, Doğan Kitap, İstanbul 2005.

İPEKÇİ, Abdi- COŞAR, Ömer Sami, İhtilalin İçyüzü, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

KOCAŞ, Sadi, Atatürk’ten 12 Mart’a Anılar, C:1-4, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara 1977.

KORALTAN, Refik, Tek Parti Devrinden 27 Mayıs’a Demokratlar, Timaş Yayınları, İstanbul 2013.

METİN, İbrahim, İhtilalciler Hesaplaşıyor: 27 Mayıs 14’ler ve Dündar Taşer, Töre Devlet Yayınevi, İstanbul 2012.

MUMCU, Uğur, İnkılâp Mektupları, Tekin Yayınevi, İstanbul 1993.

ONUŞ, Sinan, Parola: İnkılâp, 27 Mayıs’ı Yapanlar Anlatıyor, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003.

ÖZDAĞ, Ümit, Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, Boyut Kitapları, İstanbul 2004.

………………., Ordu Siyaset İlişkileri: Atatürk ve İnönü Döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri, Bilge Oğuz, İstanbul 2006.

SEYHAN, Dündar, Gölgedeki Adam, Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul 1966.

TURAN, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi IV: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (Birinci Bölüm), Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.

……………………., Türk Devrim TarihiIV: Çağdaşlık Yolunda Türkiye (İkinci Bölüm),Bilgi Yayınevi, Ankara 1999.TURGUT, Hulusi, Şahinlerin Dansı, Türkeş’in Anıları, ABC Yayınları, İstanbul 1995.

YILDIZ, Ahmet, İhtilalin İçinden: Anılar Değerlendirmeler, Alan Yayıncılık, İstanbul 2001.

“Türkeş Aydemir’in Tavsiyesi İle Komiteye Kabul Edilmişti”, Akşam, 03.08.1964.

“9 Subayın Tutuklanışı Şok Oldu”, Milliyet, 28.05.1989.

“MBK’nin Çekirdeği Oluşmuştu”, Milliyet,27.05.1989.