Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 57 - 77 2007-05-01
INCREASING IMPORTANCE OF CUSTOMER-ORIENTED SALESPROMOTION, ITS APPLICABILITY AND EVALUATION OF THESTRATEGIES FROM FIRMS’ POINT OF VIEW
TÜKETİCİLERE YÖNELİK SATIŞ GELİŞTİRMENİN ARTAN ÖNEMİ, UYGULANABİLİRLİĞİ VE İZLENECEK STRATEJİLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali GÜLÇUBUK
26 261

Changes in market conditions and consumer behavior, tendencies for more product homogeneity and increases in product variety have led the way for more establishment of points of sale such as supermarkets, hyper markets, wholesale stores, DIY (do-it-yourself) stores, shopping malls. This diversity and fast change have caused difficulties in consumers decision making on one hand and piling up of products on shelves and storage departments, on the other. Due to the incompetence of traditional advertising to remedy and to provide sufficient effectiveness for such cases, sales promotion as a combination of marketing and communication have drawn more attention. Sales promotion consist of the activities that producers and retailers, as well, use to convince consumers to make their puchases easily and in short time at points of sale. In this article, the position of sales promotion in marketing and communication mix, the tools of sales promotion and effects on consumers, the scale and the conditions that means and strategies of sales promotion activities may be successful will be analyzed in detail, respectively
Pazar koşulları ve tüketici davranışlarındaki değişim, ürünlerin giderek aynılaşması ve sayıca artması, perakende ticaretin kilit konuma gelmesi, kısa sürede süpermarketler, toptancı mağazalar, yapı marketler, büyük mağazalar gibi satış noktalarının birbiri ardınca açılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu çeşitlilik ve hızlı değişim hem tüketiciyi karar vermede zorlamış hem de ürünlerin mağaza raf ve reyonlarında satın alınmak üzere beklemesine yol açmıştır. Geleneksel reklamların bu duruma istenilen çözümü üretememesi ve yeterli etkiyi gösterememesi pazarlama ve iletişim karması bileşeni satış geliştirmeyi ön plana çıkarmıştır. Satış geliştirme, günümüzde üreticilerin olduğu kadar perakendecilerin de ellerindeki ürünleri tüketicilerin satış noktalarında kolayca ve kısa sürede satın almaya karar vermesi için başvurdukları ve sıklıkla satışa dönüşen etkinliklerdir. Bu çalışmada sırasıyla satış geliştirmenin pazarlama ve iletişim karması içindeki yeri, satış geliştirme amaçları ve tüketici üzerindeki etkileri ile uygulanacak satış geliştirme araçları ve stratejilerinin ne ölçüde ve hangi koşullarda başarılı olabileceği ayrıntılı bir şekilde incelenecektir

Anahtar Kelimeler

BAENSCH, A. (1993): Charakterisierung und Arten von Sales Promotions, in :
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007


Makalenin Yazarları
Ali GÜLÇUBUK