Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 19 - 35 2007-05-01
AN INQUIRY ABOUT THE EFFECT OF JUSTICE VALUE ONJUSTICE PERCEPTION
ADALETE VERİLEN DEĞERİN ADALET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SORGULANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Ömür N. T. ÖZMEN,Yasemin ARBAK,Pınar Süral ÖZER
24 261

Organizational justice researches assumed is that justice is valuable for everyone. But these researches never examined how justice is valuable and how values affect organizational justice perceptions. The aim of this research is to examine the relations between justice value and organizational justice perceptions. The results of this research don’t confirm the relation for the procedural justice dimension. But the relation is confirmed for the other two dimensions. People who find justice more valuable, percept distributive and interactional justice more negatively. Justice value should be examined at least as a moderator in further studies
Örgütsel adalet ile ilgili çalışmalarda adaletin bireyler için değerli olduğu varsayımından hareket edilmektedir, adaletin bireyler için ne kadar değerli olduğu ise sorgulanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yazında yeterince üzerinde durulmamış olan, değerler ile örgütsel adalet algısının farklı boyutları arasındaki ilişkileri sorgulamak ve özellikle adalete atfedilen göreli değerin, adalet algılarını farklılaştırıp farklılaştırmadığını incelemektir. Araştırma sonuçları işlemsel adalet algısı boyutu için bu farklılaşmayı doğrulamamakla birlikte, dağıtım adaleti ve etkileşim adaleti algılarının, adalete atfedilen göreli değere göre farklılaştığını göstermektedir. Adalete atfettikleri göreli değer yükseldikçe kişilerin adalet algıları olumsuzlaşmaktadır. Bu ilişkiyle ilgili daha çok sayıda araştırmaya gereksinim olmakla birlikte, bu sonuca dayanarak, bundan sonra yapılacak adalet algılarına ilişkin çalışmalarda, adalete atfedilen göreli değerin dikkate alınması, özellikle adalet algılarının sonuçlarının incelendiği çalışmalarda adalete atfedilen değerin moderatör olarak etkisinin sorgulanması yararlı olabilecektir

Anahtar Kelimeler

ABU-SAAD, Ismael (2003): ‘The Work Values of Arab Teachers in Isael in a Multicultural Context’, Journal of Beliefs and Values, 24: 1, 39-51.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2007


Makalenin Yazarları
Ömür N. T. ÖZMEN
Yasemin ARBAK
Pınar Süral ÖZER