Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6111 sayılı kanun’un çalışma yaşamına etksinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumda "Torba Kanun" olarak bilinen ve 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (1. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" çalışma yaşamında önemli değişiklikleri hüküm altına almaktadır. Çalışmamızda özellikle, adı geçen kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişikliklere ve bu bağlamda kamuda çalışan kişilerin çalışma yaşamına getirilen yenilikler ve bunların etkisi incelenecektir. Ayrıca, değişiklikler ile önceki uygulamaları arasında karşılaştırma yapılarak konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Also known as "Bag Bill" in society, the law No. 6111 "Restructuring Certain Receivables with Social Security and General Health Insurance Law and Other Certain Law and Amending Statute for Decrees Law" that entered into force upon publication with date of 25.02.2011 in the Official Gazette no. 27857 (1. repeating), stipulates crucial changes in work life. In our study, especially the law mentioned and changes in The Civil Servants Law No. 657 in the context of innovations brought to the work life of people working in public sector and the effects of these will be examined. In addition to this, the new changes and the previous applications will be compared, and some evaluations regarding the subject will be done.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :