Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Y0.6gd0.4ba2cu3-xnbxo7-δ süperiletkeninin yapısal özellikleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Katıhal tepkime yöntemi kullanılarak hazırlanan YBa2Cu3O7-δ (YBCO) süperiletken malzemesinde Y bölgesine Gd ve Cu bölgesine Nb katkıları aynı anda yapılmıştır. Y bölgesine yapılacak katkı için %60 Y ve %40 Gd miktarları tercih edilmiştir. Cu bölgesine yapılacak Nb katkılaması için değişen konsantrasyonlar kullanılmıştır. Elde edilen Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0.025, 0.125 ve 0.225) süperiletken malzemeleri, X-Işınları Kırınımı (XRD), polarize optik mikroskop ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenerek yapısı açıklanmaya çalışılmıştır. Polarize optik mikroskop fotoğraflarına ve SEM mikrofotoğraflarına bakılarak taneciklerin şekilleri, yönelimleri, büyüklükleri ve tanecikler arası boşluklar incelenmiştir. Kristal fazları, safsızlıkları ve örgü sabitleri XRD analizlerinden bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda YBCO seramiğinde, Y yerine kısmi Gd katkılaması, malzemenin yapısal özelliklerini (tanecik büyüklükleri, tanecikler arası boşluklar ve örgü parametresi) iyileştirdiği, Nb'un ise yapıya giremediği veya çok az girdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Using solid state reaction tecnique, Gd and Nb have been doped simultaneously into Y site and Cu site in YBa2Cu3O7-δ (YBCO) superconducting material, respectively. For doping to the Y site 60% Y and 40% Gd amounts have been preferred. For Nb doping to the Cu site different Nb concentrations have been used. Obtained Y0.6Gd0.4Ba2Cu3-xNbxO7-δ (x = 0.025, 0.125 and 0.225) superconducting materials have been investigated with X-Ray Diffraction (XRD), polarized optical microscope and Scanning Electron Microscope (SEM) and tried to explain their structure. From SEM microphotographs and polarized optical photographs, shapes, orientations and sizes of superconducting grains and spaces between the grains of samples have been observed. Also crystal phases, impurities, lattice parameters could be obtained from XRD analysis. At the result of investigations, partial substitution of Gd instead of Y sites in YBCO ceramic affected positively the structural properties of samples (sizes of grains, spaces between grains and lattice parameters). It has been assigned that Nb did not replace or entered the small amount to the structure.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :