Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk musikisinde nazariyatçılara ve bestekarlara göre buselik makamının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı2
Görüntülenme :
706
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Türk musikisi nazariyatçılarının ortaya koymuş oldukları nazariyat kitaplarındaki buselik makamı tanımları ile bestekârlar tarafından yapılan eserlerdeki buselik makamının işlenişini-kullanımını- bilimsel bir gerçekliğe dayandırarak belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, buselik makamının tarifini yapan farklı kaynaklardan yararlanılmış ve altmış üç adet çeşitli formlarda eser incelenmiştir. Bu kaynaklarla seçilen altmış üç eser arasında makam dizisinin ve geçkilerin kullanımı adına kullanımın doğru orantılı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Önce "makam" ve "seyir" kavramlarına değinilmiştir. Ardından araştırma için öncelikle saz ve sözlü olarak çeşitli formlarda 63 eser belirlenmiş, makamın kişileri sonuca daha kolay ulaştırabilecek kısımları (1.hane, mülazime, teslim, zemin, nakarat gibi) göz önüne alınarak incelenmiştir. Araştırma, incelenen eserlerin sonuçlarına göre buselik makamı tanımının standartlaşmasına kaynak olacak niteliktedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of study is to define the study on the usage of Buselik makam in the works whether the definition by the theorists and the usage by composer overlaps in term of usage and study. For this purpose different sources contain the definition of the Buselik and works in different forms have been examined among the selected works and makam, scale usage, shifting and usages were tried to be determined whether they are proportional or not. First makam and then improvisation terms have been evaluated, then 63 works have been defined in different forms as verbal and instrumental considering more original parts of the makam that is to say which will enable us to reach the conclusion easily have been examined (1.hane, mülazime, teslim, zemin, nakarat vb.). The research, according to the results of the examined works has the quality of a source in the standardization of the definition of Buselik makam.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :