Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Topluma hizmet uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
767
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliğinde öğrenim gören toplam 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler tarama modeline dayalı olarak, araştırmacıların geliştirdiği "topluma hizmet uygulamaları dersinin değerlendirilmesi ölçeği" ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmen adayları THU dersinin öğretmen eğitiminde gerekli bir ders olduğunu, dersin kendilerine toplumsal duyarlık, farkındalık ve sorumluluk kazandırdığını, öğretim elemanlarının çoğunlukla kendilerine gerekli rehberliği yaptığını, fakülte olanaklarından yararlanmada bazı sıkıntılar yaşadıklarını, uygulama esnasında çeşitli maddi sorunlar yaşadıklarını ve gittikleri kurumlardaki çalışanların kendilerine gerekli yardımı verdiğini belirtmiştir. Çalışmada ayrıca, öğretmen adaylarının görüşlerinin öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretmenlik programına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to evaluate "Community Service Course" in terms of pre-service teachers' views. The sample consisted of total 187 teacher candidates who enrolled in Primary School Education, Social Studies Education, Science Education, Turkish Language Education and Music Education at Nigde University. Data were collected through "The Scale of Evaluation of Community Service Course" based on survey method and semi-structured interview technique. The findings of the study revealed that the participating teachers perceive "Community Service Course" has a requirement in teacher training, the course has enabled them to gain their social sensitivity, awareness and responsibility, the academics have mostly done the necessary guidance to them. They also expressed that they have experienced some difficulties in accessing to school facilities and various financial problems during the implementing, and the employees of the institutions which they went have provided necessary assistance to them. Moreover, the opinions of teacher candidates differed in terms of their teacher education programs.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :