Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Plastik sanatlarda sanatçı üretiminin ekonomik boyutları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Genel bir tanımlamayla sanat, sosyo-kültürel açıdan eleştirme ve farkına varma anlamlarında her zaman karşı çıkışa koşut olarak avangard bir tutumu simgelemektedir. Günümüzde sanatçı ve ürettiği nesne açısından bakıldığı zaman küreselleşme sürecinde sınırların ortadan kalkması ile sanat nesnesi sadece üretildiği ülkenin sınırları içinde kapalı kalmamaktadır. İletişim olanaklarının artması ve hız kazanması ile sanatçı ve eseri hakkındaki bilgiler tüm dünyaya süratle yayılmaktadır. İktisadi anlamda piyasalarda ekonomik bir değer anlamı kazanan her ürün için geçerli olduğu gibi sanat eseri de belli bir alım-satım durumunun yani piyasa ortamının konusunu oluşturmaktadır. Tüm diğer piyasalarda olduğu gibi sanat piyasasının temel kurumları da üretim ve tüketim ilişkisine dayalı olarak biçimlenmektedir. Sanat eseri, iktisatta zevk malları (hedonic goods) olarak isimlendirilen mallar grubuna girer. Sanat piyasasının koşulları arz-talep ilişkine dayalıdır. Ancak sanatçının üretimi olan özgün çalışmaların arzı, talebi ve fiyat oluşumları kendine özgü nitelikler gösterir. Sanat adı verilen bu özel üretimi gerçekleştiren sanatçı, ürettiği ürünlerin değerlendirilmesi sürecinde entelektüel ve ekonomik birikime sahip kişi veya kurumlar ile karşılıklı etkileşim ve iletişim içinde bulunur. Sanatın ekonomik bir değer kazanması anlamında ve bu ekonomik yaklaşımın konusunu hatta özünü oluşturan sanatçı ve sanat eseri arasındaki ilişkisi oldukça duygusal ve öznel bir süreçtir. Bu çalışma, özelikle yakın dönemlerde küreselleşme kavramı/süreci ile birlikte sanatı yönlendiren ekonomik altyapılar, sanat pazarı ve günümüz sanatçısının pazarla olan ilişkisi üzerine bir değerlendirmeyi sunmaktadır.

Özet İngilizce :

In general description, the art symbolizes an avant-garde attitude as always parallel with objection in the meanings of criticise and awareness in terms of socio-cultural perspectice. In our current time, since it is considered in terms of artist and the product that he/she produce, the art product don't saved in the border of country where in it produce by means of abatement of boundaries in the process of globalizatin. All the knowledges about artist and his/her product disseminate rapidly to the world-wide by means of increasing in communication oppurtunity and its advance. In economical meaning, art product get to be a commerce subject namely to be a subject for market territory just like every product that take a economic meaning on the markets. The fundamental enterprises of art market formates based on the relationship with production and consumption same as all other markets. Artistic work is included in the groups of goods called "hedonic goods" in economy. The art market conditions are based on the relationship with supply and demand. Nevermore, exposing, demanding and price making of original works that are the production of artist has their own characteristics. The artist who actualizes this special product called "art" gets across mutualy with person and institution that have intellectual and economical aggregation in the process of evaluation of his/her pruducts. The relationship with artist and artistic product are an emotional and subjective process in meaning of getting an economical value of the art and more over this relationship constitute of the subject and essence of economical approach. This study, presents an evaluation upon economical backgrounds that directs the art, art market and the relationship with the current time artist and market with the globalization concept/process recently.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :