Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürünün bazı değişkenlere göre analizi (eğitim fakültesi örneği)

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
714
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde varolan kültür çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada, Eğitim Fakültesinde çalışan öğretim elemanlarının varolan kültüre yönelik algılarını tespit etmek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen "kişisel bilgi formu" ve "örgüt kültürü ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Eğitim Fakültesinde çalışan öğretim elemanlarının genel olarak varolan kültür ile ilgili olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür. Fakat öğretim elemanları arasındaki sosyalleşmenin istenen boyutlarda olmadığı, öğretim elemanlarının sosyal etkinlikler için bir araya gelme isteği duymadıkları ve ortak çalışmalar yapmayı tercih etmedikleri görülmüştür. Olumlu bölümlenmiş örgüt kültürü boyutu dışında, diğer boyutlarda değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Eğitim Fakültesinde bulunan bölümler arasında Olumsuz topluluksal örgüt kültürü boyutu dışında bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

In this research, the culture existing at Selçuk University the Faculty of Education was investigated according to some variables. In the research, to examine the perception of the academic staff working at the Faculty of Education to the existing culture, "Personal Information Form" and "Organizational Culture Scale" developed by the researcher were used. As a result of the research, it was seen that the academic staff working at the Faculty of Education has positive attitudes about the existing culture. However, it was seen that the socialization among academic staff was not at the expected levels, that they did not want to come together for social gatherings and they did not want to do co-operative work. It was not found a significant difference among the dimensions except "positive divided organizational culture" dimension. Among the departmens in the Faculty of Education, it was not found a significant difference among the dimensions except of "Negative Grouping Organizational Culture".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :