Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları (konya ili örneği)

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1637
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerin çalışma saati, aylık geliri, medeni durumu ve sınıfında engelli öğrenci bulunma durumuna göre kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma grubunu, Konya ilinde bulunan 36-72 aylık çocuklara eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 269 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Antonak ve Larrivee (1995) tarafından geliştirilen Kırcaali-İftar (1997) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe'ye uyarlanan "Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının çalışma saatleri, aylık geliri, medeni durumu, sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, çalışma saati, aylık gelirinden memnun olma ve sınıfında engelli öğrenci bulunma durumuna göre öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının farklılaştığını bunun tersine medeni durumuna göre ise farklılaşmadığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

This study, examined that whether the teachers' attitudes who work in preschools differed in terms of working shift, monthly income, marital status, having students with Special Educational Needs (SEN) in their classes. The sample consisted of 269 preschool teachers working in preschools where the ages between 36 and 72 months children are enrolled. As the research instruments, the Scale of Perceptions towards Inclusion' developed by Antonak and Larrivee (1995) and then adapted by Kırcaali–İftar (1997) for Turkish case was used. For the data analysis, t test was used due to the defining difference existed in teachers in terms of some variables such as working shift, monthly income, marital status and having special needs children in the class. The findings indicated that teachers' attitudes towards inclusion in terms of some variables such as working shift, monthly income, having special needs students in their classes did differ. However, regarding marital status, the teachers' attitudes did not differ.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :