Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 2 Sayfalar 539 - 557 2009-05-01
SEGMENTING THE EUROPEAN UNION MARKET FOR DRIED FIG:A CASE STUDY
AVRUPA BİRLİĞİ PAZARININ KURU İNCİR İÇİNBÖLÜMLENMESİ:ÖRNEK OLAY ANALİZİ
Bilge AYKOL
28 261

The European Union (EU) market is one of the most important export markets of Turkey. Turkey is the leader country in the production and export of dried fig in the world and in the EU. This important product requires development of right marketing strategies in the EU market. Development of marketing strategies firstly involves identification of the target market. The purpose of this study is segmenting the EU market for dried fig and identifying potential target markets as well as making recommendations for the development of suitable marketing strategies. It is assumed that the firms, which have an internationally registered trademark and export to the EU, are able to set their own marketing strategies. Based on this assumption, a case study was conducted in a firm which has the largest number of internationally registered trademarks within the Aegean Region and produces and exports dried fig. Qualitative and quantitative methods were employed. Basically, the “Strategically Equivalent Segment” approach of Kale and Sudharshan (1987) is incorporated in the study. First, an interview was made with the vice president, who was responsible for foreign sales in the firm in question, in order to discover the market segmentation criteria. Then, a descriptive analysis was conducted with these interview data and cluster analyses were made for EU member countries and their regions based on these criteria and the EU market was segmented for the dried fig.
Avrupa Birliği (AB) pazarı, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından biridir. Türkiye, dünya ve AB kuru incir üretiminde ve ihracatında lider ülke konumundadır. Dış ticaretimizde önemli bir ürün olan kuru incir için AB pazarında doğru pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi öncelikle hedef pazarın tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, kuru incir için AB pazarının bölümlenmesi ve olası hedef pazarların bulunması ile bunlara uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bu çalışmada uluslararası marka tescili olan ve AB’ye ihracat yapan firmaların kendi pazarlama stratejilerini belirleyebilecekleri varsayılmaktadır. Bu varsayımla Ege Bölgesi’nde, gıda sektöründe en fazla uluslararası marka tesciline sahip olan ve kuru incir üretimi ve ihracatı yapan bir firmada bir örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın temelinde Kale ve Sudharshan’ın (1987) “Stratejik Olarak Eşdeğer Pazar Dilimi” yaklaşımı kullanılmıştır. Öncelikle pazar bölümleme kriterlerini ortaya çıkarmak için söz konusu firmada kuru incirin dış satışlarından sorumlu müdür yardımcısı ile bir görüşme yapılmış, daha sonra bu görüşme verileri betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu kriterler temel alınarak AB üyesi ülkeler ve bunların bölgeleri için kümeleme analizleri yapılmış ve AB pazarı kuru incir için bölümlere ayrılmıştır.

Anahtar Kelimeler

ASKEGAARD, S. and MADSEN, T.K. (1998): “The Local and the Global: Exploring Traits of Homogeneity and Heterogeneity in European Food Cultures”, International Business Review, 7: 549-568.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2009


Makalenin Yazarları
Bilge AYKOL