Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları

Yazar kurumları :
S.Ü. Ahmet KELEŞOĞLU Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1, S.Ü. Ahmet KELEŞOĞLU Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği2, S.Ü. Ahmet KELEŞOĞLU Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenli
Görüntülenme :
792
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda eğitim-öğretim ile çevre sorunları arasındaki ilişki tekrar irdelenmeye; öğretmenler ile ders programlarının çevre duyarlılığı ve bilinci yüksek bireyler yetiştirmeye uygunluğu tekrar gözden geçirilmeye başlanmıştır. Tüm bunların sonucunda erdem, ahlâk, değer, hoşgörü, denge, birliktelik, etik, kalkınma, ekonomi gibi kavramlar ekolojik açıdan yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. Bu araştırma ile; öğretmen adaylarının çevre sorunları ile ilgili farkındalık ve duyarlılık durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, ilköğretim bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıklarını ortaya koymayı amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırma 2006-2007 öğretim yılında Selçuk üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı, öğretmen adaylarının çevre sorunları hakkındaki farkındalıkları ve duyarlılıklarını ortaya koyacak şekilde hazırlanmış mülakat sorularından oluşmuştur. Veriler nitel araştırma yöntemiyle değerlendirilmiş ve önceden belirlenmiş olan araştırma çerçevesinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; çevre sorunları ile ilgili olarak öğretmen adaylarının, küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, hava ve su kirliliği ve su israfı, sanayileşmenin çevre üzerinde bir tehdit unsuru olduğu konusunda duyarlı oldukları ve mutlaka önlem alınması gerektiğini belirtirken; tüketim alışkanlıkları ve lüks yaşamın bir problem olduğu, sera etkisi, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve erozyon hakkında ise yeterli farkındalık ve duyarlılığa sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, the relation between education and the environmental problems and the appropriateness of teachers and schedules, for growing individuals, whose environmental sensibility are high, have been reexamined. As a result of all these, some terms like virtue, moral, value, tolerance, balance, unity, development and economy, have begun to be defined again ecologically. By this search, it is aimed to bring up the situation of teacher candidates' awareness and sensibility about enviromental problems. The research is a qualitative search that aims measure the awareness and sensibility of the teacher candidates that are currently studying at Primary Education Departments. The research was followed on the teacher candidates, who were studying an Selçuk University, Teacher Training Faculty, Primary Education Department in 2006-2007 school year. The tool for gathering information was composed of interview questions which were prepared in order to find out the sensibility and awareness of teacher candidates about environmental problems. The datum was evaluated by the qualitative research method and interprated through the search that was limited before. In the result of the research, it was learnt that, teacher candidates are sensible about the topics of global warming, global climate changes, air and water pollution, water extravagance, the threat of industry over environment and the necessity of taking measures. On the other hand,it is observed that they have not got enough sensibility and awareness about, that luxurious life was a problem, the ozone layer was getting thinner, consumption habits, green house effective, acid rains and erosion.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :