Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karaman ilinin turizm potansiyeli

Yazarlar :
Yazar kurumları :
S. Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi A. B. D.1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Karaman ili Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin Konya Bölümü'nde yer almaktadır. İl batı, kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğudan Konya; doğu, güneydoğu ve güneyden Mersin; güneybatı ve batıdan Antalya illeriyle çevrilmiştir. Karaman 36o 28ı ile 37o 32ı kuzey paralelleriyle 32o 32ı ile 34o 07ı doğu boylamlarında konumlanmış olup, yüzölçümü 9.393 km2'dir. Bu çalışmanın amacı; Karaman'daki turizm varlıklarını saptayarak mevcut potansiyelin gerek il gerekse ülke ekonomisine optimum yarar sağlayacak şekilde nasıl kullanılacağını ortaya koymak ve bunun yollarının ne olduğunu tespit ederek gerek kamu gerekse özel sektör yatırımlarının planlanmasına yardımcı olmaktır. Karaman'da turizmde kullanılabilecek tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda çok sayıda turistik değer bulunmaktadır. Karaman Kalesi, Maraspoli Mağarası, Manazan Mağaraları, Derbe Kilisesi, Mader-i Mevlana Cami ve Taşkale Tahıl Ambarları gibi çok sayıda turistik eser bulunmasına rağmen Karaman'da turizm gelişmemiştir. Turizm faaliyetlerinin gelişmemesinin iki temel nedeni vardır. Birincisi, bu eserlerin yeterince tanıtılamamasıdır. İkincisi ise, turizm faaliyetleri oldukça gelişmiş olan hemen yakındaki Alanya ve Antalya bölgesiyle entegrasyonun sağlanamamasıdır.

Özet İngilizce :

Karaman province is located in the Konya sub-region of Central Anatolia Region. The province is surrounded by Konya on the west, northwest, north and northeast; Mersin on southeast and south and Antalya on southwest and west. Karaman is situated between 36o 28ı and 37o 32ı Northern latitudes and 32o 32ı and 34o 07ı Eastern longitudes with an area of 9.393 km2. The purpose of this study is to determine the tourism properties and find out how they will provide optimum benefits to both economies of the city and the country and help to planning of public and private sector investments through finding ways for it. In Karaman, there are many historical values with historical, geographical and cultural context that can be used in tourism. Although there are many historical monuments such as Karaman Castle, Maraspoli Cave, Manazan Caves, Derbe Church, Mader-i Mevlana Mosque, and Taşkale Grain Depots tourism hasn't been developed in Karaman. There are two basic reasons for this underdevelopment. First of them is the failure in introducing them properly. The second one is lack of integration with neighboring Alanya and Antalya regions that are highly developed on tourism.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :