Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme öğretiminin eleştirel düşünme becerilerine etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi ABD1
Görüntülenme :
790
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersinde içerik temelli eleştirel düşünme becerisi öğretim etkinlikleri uygulamasının öğrencilerin, eleştirel düşünme becerileri, erişi ve tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmada ön test-son test modeli kullanıldı. Çalışma, Konya-Karatay İlçesine bağlı Tepeköy kasabasında bulunan ilköğretim okulundaki ikinci sınıflarda gerçekleştirildi. Deney grubunda eleştirel düşünme becerilerine dayalı Hayat Bilgisi öğretimi uygulanırken, kontrol grubunda öğretmen kılavuz kitabı etkinlikleri uygulandı. Veri toplama arıcı olarak Hayat Bilgisi başarı testi, öğrenci ve öğretmen görüşme formları ve gözlem formları kullanıldı. Araştırma sonunda, içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi yaklaşımının öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği bulundu. Her iki grupta da başarı artışı olup deney grubunda başarı artışı daha yüksekti. İçerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinlikleri, öğrencilerin eleştirel özdeğerlendirmelerinin geliştirilmesinde, kılavuz kitap etkinliklerine göre daha etkili bulundu. Sonuç olarak, içerik temelli eleştirel düşünme öğretimi etkinliklerinin öğrencilerin eleştirel düşünmeye ilişkin tutumlarını olumlu etkilediği ve eleştirel düşünme stratejilerini sınıf içinde kullanmalarını artırdığı kanaatine varıldı.

Özet İngilizce :

This research was done to determine the effects of content based education of critical thinking skills on students' critical thinking skills, access and attitudes. Pretest-posttest model was used in the study. Study was performed on second grade students at a primary school at Tepeköy village, Konya-Karatay. Social Studies instruction based on critical thinking skills was applied to experiment group while activities of teacher guide book were applied to control group. Social Studies success test, student and teacher interview forms and observation forms were used for data acquisition tools. Content based critical thinking education approach was found to improve critical thinking skills of students at the end of study. Both groups have achieved an increase in success while the experiment group had a higher increase. Activities of content based critical thinking instruction was found to be more effective in improving critical self-assessment of students than activities of teacher guide book. As a conclusion, it is believed that activities of content based critical thinking education had a positive effect on students' attitudes about critical thinking and has improved their utilization of critical thinking strategies in the class.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :