Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının nedenlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
YYÜ Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Matematik Eğitimi1, İTİCÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü2
Görüntülenme :
751
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 7.sınıf öğrencilerinin matematiğe karşı olan olumsuz tutumlarını, matematik kaygısının nedeni olan değişkenleri belirlemek ve bu değişkenlerle matematik kaygı seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2007–2008 eğitim-öğretim yılı Şanlıurfa ilindeki ilköğretim okullarının 7.sınıf şubeleri, örneklemini ise amaçlı örneklem yoluyla Şanlıurfa il merkezindeki ilköğretim okullarından seçilmiş bir merkezi, iki kırsal kesim, bir köy, bir özel okul ve Siverek ilçesinden bir köy, bir merkezi, bir de yatılı bölge okullarının 7.sınıf şubeleri oluşturmaktadır. Öğrencilerin kaygı seviyelerini belirlemek amacıyla matematik kaygısını derecelendirme ölçeği ile kişisel bilgi formu, kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 7. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının cinsiyet, okulun yerleşim alanı, ailenin ekonomik durumu, okul türü, okulun yerleşim alanı, anne-baba öğrenim durumu, baba mesleği ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to explore the negative attitude of 7th grade students to mathematics in the primary school. It examines possible variables which are concerned with the math anxiety and the connection between these variables with the level of math anxiety. The research includes students in Şanlıurfa during the Academic year 2007–2008. Sample is chosen from different schools in central part of the city, two school in rural part of the city, one school in village, a college school and in Siverek one school in central of the town, one school in village, one boarding school were chosen. A survey was carried out for the purpose of the identifying the anxiety level of students. As a result of the survey; It's seen that the students' in the primary school (7th grade) math anxiety is related to gender variant., livig part of school on variant., type of school on variant, economical state of family on variant, job of the father on variant , parent's education on variant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :