Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik, kimya ve biyoloji öğretim programlarının içerik öğesi bakımından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat-Fakültesi Fizik Bölümü1, Milli Eğitim Bakanlığı, Kahraman maraş Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi2, Kah
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada; orta öğretimde fizik-kimya-biyoloji öğretimde yeni ve eski programlarının olumlu-olumsuz yönlerinin karşılaştırılması, konular arasında ardışıklığının olup-olmadığının araştırılması ve fizik, kimya ve biyoloji öğretim programlarının da kendi içlerinde bir bütünlüğünün olup-olmadığının değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kendi branşlarında, öğretim programına uygun olarak laboratuarı hangi sıklıkla kullandıklarını ve alanlarındaki gelişmeleri takip edip-etmedikleri de araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların analizi SPSS 10. paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplar için t-testi yapılmış; frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri tablo halinde verilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to compare the old and new Turkish chemistry, biology, and physics curriculums in terms of conceptual connection among topics and chronological nature of the curriculumsin high school education. Also, this study aims to investigate the regularity of science teachers' laboratory usage allied with new curriculum. The collected data was analyzed by using SPSS 10 statistical program. Analysis of Variance (ANOVA) and t-tests along with descriptive statistics were conducted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :