Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dinleme metinlerinden önce ve sonra sorulan soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Dil becerileri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve görsel okuma ve sunu alt becerilerinden oluşmaktadır. Dilini etkin ve doğru kullanan bir birey için söz konusu alt becerilerde kendini gerçekleştirmiş denebilir; ancak bireyin dil gelişiminde kendini gerçekleştirmesi bir sürece tabidir. Bu süreç bireyin doğumuyla başlamaktadır. Doğumuyla yaşama merhaba diyen birey, ana diline ilişkin ilk bilgileri dinleme yoluyla edinmeye başlar. Dinleme metni öncesinde ve sonrasında verilen soruların üniversite öğrencilerinin dinlediğini anlama beceri düzeyine bir etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Öğrencilerin uygulama sürecine ilişkin görüşleri alınmış ve nitel tekniklerden yararlanılarak içerik çözümlemesi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümünde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri (n=28) oluşturmaktadır. Araştırmada metin öncesinde verilen soruların dinlediğini anlama beceri düzeyine olan etkisinin, metni dinledikten sonra verilen sorulara göre daha büyük olduğu; dinlediğini anlama düzeyi açısında cinsiyete dayalı bir farklılığın olmadığı, metni dinlemeden önce soruların bilinmesinin seçici ve amaçlı dinlemeye katkı sağladığı, metin sonrasında sorulan soruların ise öğrencilerin metnin tamamına odaklanmalarına sebep olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Language skills are consisted of listening, reading, writing, speaking and visual reading and presentation subskills. An individual who uses his language effectively and accurately could be said to have improved himself on the mentioned subskills; however, language development is subject to a process. This process starts with the birth of the individual and s/he acquires the very first information on his or her native language through listening. The present study, which aims to determine whether pre and post-listening questions have any effects on university students' listening comprehension skills, is a quasiexperimental one. Besides, the views of the students related to the application process were taken and content analysis was made by using the qualitative techniques. The study group of the research is consisted of 28 juniors studying at Dumlupinar University, Education Faculty, Department of Turkish Language Education. In the research, it was found out that pre-listening questions have greater effects on listening comprehension skills compared to the post-listening questions; there is no difference based on gender regarding the listening comprehension level, seeing the questions before listening to the text contributes to selective and purposeful, whole the post-listening questions enable the students to focus on the whole text.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :