Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmen adaylarının biyolojik okuryazarlığı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1061
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin işlevlerinden biri de toplumun gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Yaşanan değişimlerin bir gereği olarak bilgi okuryazarlığı eğitimin, her öğrencinin eğitim sürecinin bir parçası olması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Biyolojik okuryazar olan bir birey, biyolojideki kavramları ve kavramlar arası ilişkileri oluşturan, bilgiyi zihninde yapılandırıp organize eden ve bilgilerini başka alanlara aktarabilen, bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayan bireylerdir. Biyolojik okuryazarlık, problemleri çözebilmek için bilgiye ulaşma, değişik kaynaklardan bilgiye erişebilme, bilgilenmenin sürekliliğini sağlayabilme, bilginin ne zaman ve nasıl elde edileceğine ilişkin yöntem ve stratejileri bilmektir. Biyolojik okuryazar olan birey, biyolojik bilginin önemine yönelik öznel yorumlar geliştirebilmeli, eleştirel düşünebilmeli, farklı sorularla sorgulayabilmeli, bilgiyi değerlendirip zihninde yapılandırabilmelidir. Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi, Eğitim fakültesi, Biyoloji öğretmenliği 5. sınıfında okuyan öğrencilerin biyolojik okuryazarlıkları araştırılmıştır. Biyoloji öğretmen adaylarına genel ve özel biyoloji konularına ilişkin sorular sorulmuş, bu sorulara verdikleri cevaplarla ilgili biyolojik okuryazarlıkları irdelenmiş ve geliştirdikleri günlük olaylarla ilgili düşünceleri incelenerek müfredatın içeriğine yönelik öneriler getirilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the functions of education is to grow qualified human force which is needed for the public. In accordance with the experimented changes , education of knowledge literacy , produced the essentiality of each students being a part of the education progression. A person that has a biological literacy, is a person who can make and organize concerns and the relations between concerns , can transfer his knowledge to the other fields and can applicate scientific researches. Biological literacy is that reaching the knowledge to solve problems, reaching the knowledge from different sources ; obtaining knowledge's lasting and knowing the methods and strategies for how to obtain the knowledge and when it will be. A person who has a biological literacy should develop subjective interpretation for biological knowledge's importance ,should have a critical thinking ,should ask different questions, and should apprise the knowledge and restructure it in his memory. In this study , the research was made on the students' biological literacy that are going to 5th class of Selcuk University, Education Faculty, Departman of Biology Education. Some questions were asked to biology teacher candidates on general and specified biology topics.Then their biological literacy was examined due to their answers and their thinkings about the daily events were axamined and recommendations for the curriculum were made.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :