Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alımlama estetiği ve okur merkezli yaklaşımın eski edebiyat eğitimine uygulanması

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi. Türkçe Eğitimi Bölümü1, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü2
Görüntülenme :
921
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada alımlama estetiği ve okur merkezli yaklaşımın Eski Türk Edebiyatı eğitimine uygulanması ve öğrencilerin deneyim ufuklarının uygulama sonucunda elde edilen verilere ne derece etki ettiğinin tespiti amaçlanmıştır. Okuyucu metne deneyim ufkuyla yaklaşacaktır. Deneyim ufku okuyucunun yaşam ve bilgi birikimini ifade etmektedir. Metin içerisinde şifrelenmiş olan mesajın anlaşılması için kullanılan alımlama estetiğinin Edebiyat Eğitimine uygulanabilirliğinin ortaya konulması için 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan otuzar kişilik gruplara bir görüşme formu verilmiş, formda yer alan gazelin yorumlanması istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemine göre yorumlanmıştır. 10. sınıf öğrencilerinin 9. sınıf öğrencilerine kıyasla metni daha farklı gözle anlamlandırdıkları ortaya çıkartılmıştır. Bu anlamlandırma farkının öğrencilerin derslerinde Eski Edebiyat görmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak Eski Edebiyat çerçevesinde edinilen ön bilgilerin metne alımla estetiği ile yaklaşımı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study we aimed to determine to what extent the application of the reception aesthetic and the reader centered approach to the Old Turkish Literature and students' experience affect the results. Experience horizon means readers' knowledge and background. Readers touch the texts by using their experience horizon. In order to understand the applicability of the reception aesthetic (which is used to understand the message encoded in a text)on Literature Teaching, the students from ninth and tenth grades were given questionnaires and were asked to comment on the odes. The questionnaires made clear that tenth grade students explain the odes in a different point of view. This is because tenth grade students have Old Literature lesson at school. As a result the studets background about the Old Turkish Literature affect the students' approact to the text with recdeotion aesthetic in a positive way.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :