Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi mükelleflerinin vergiyi algılama hakkındaki görüşleri:afyonkarahisar örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
812
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi, devletin kamu ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplumu meydana getiren kişi ve firmalardan karşılıksız ve zorunlu olarak alınmaktadır. Etkin, adil ve mükellef tarafından kabul edilebilir bir vergi sistemin kurulabilmesi için, vergi mükelleflerinin vergiyi nasıl algıladıklarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada, vergilerin vatandaşlar tarafından nasıl algılandığı, vergi sistemine nasıl bakıldığı, vergi ödeme isteklerine etki eden faktörlerin neler olduğu, vergi kaçakçılığına bakışı ve vergi bilincinin nasıl artırılabileceğine ilişkin sorulara cevap aranmıştır. Bunun için Afyonkarahisar ili ve ilçelerinden toplam 816 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre verginin bir vatandaşlık görevi olduğu düşüncesi kabul edilmiştir. Ancak vatandaşların hükümet ve vergi idaresinden birtakım beklentileri vardır. Vergi bilincinin artırılabilmesi için yaşamın her aşamasında vergi konusundaki eğitimin gerekli olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Taxes are complimentarily and forcibly collected from tax payers in order to meet public needs. To constitute an efficient, a just and welcomed tax system, it is significant to know that how tax payers perceive taxes. The purpose of this study is to find answers to the questions of how taxes are perceived in terms of citizens, how current tax system are judged, what components that stimulate willingness to pay taxes are, how tax payers evaluate tax evasion, and finally how tax consciousness can be improved. Thus, a survey questionnaire is conducted to 816 people in Afyonkarahisar state border. According to research findings, tax paying is very welcomed as a citizenship task. However, tax payers have some expectations from government and tax administration. It is also observed that education is considerably necessary so as to improve tax consciousness.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :