Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
1161
DOI :
Özet Türkçe :

Hizmet sektörü içinde yer alan otel işletmeleri, ulusal ekonomi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, Antalya’da faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların duygusal bağlılıklarıyla içsel motivasyonları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, çalışanların duygusal bağlılıklarının ve içsel motivasyonlarının demografik özelliklerine bağlı olarak değişip değişmediği saptanmıştır. Çalışmada 20 adet beş yıldızlı otel işletmesindeki toplam 402 çalışandan anket formuyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bulgular duygusal bağlılık ile içsel motivasyon arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Varyans analizleri ile, çalışanların duygusal bağlılıklarının yaşlarına, çalıştıkları bölüme, unvanlarına, kıdemlerine ve iş deneyimlerine bağlı olarak değiştiği; içsel motivasyonlarının ise yaşlarına, eğitim düzeylerine, çalıştıkları bölüme, unvanlarına, kıdemlerine, iş deneyimlerine ve değiştirdikleri işyeri sayısına bağlı olarak değiştiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

Hotel business entreprises which are in service sector are important in national economy. In this study, in hotels in Antalya, the employees’ affective commitment and intrinsic motivation and the relationship between them are studied. In addition, the subject, if employees’ affective commitment and intrinsic motivation change according to their demographic characteristics, are determined. Data from 402 emplyoees, who are working in 20 hotels which have five stars, placed as the research sample. Required data for the research were obtained by the questionnaire. In the result of the research, the findings show that the relationship between affective commitment and intrinsic motivation is positive, meaningful and medium By the varience analysis, the employees’ affective commitment change according to their age, department, positions, tenure, and work experience; and their intrinsic motivation change according to their age, education level, department, positions, tenure, work experience and the number of workplace. The details are told in the text.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :